BASINDAN YAZILAR
Erkek Memurların Emeklilik Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir? - MuhasebeTR

Erkek Memurların Emeklilik Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?

Memurların emeklilik tarihleri hizmetlerin geçtiği dönemlere göre belirlenmektedir. Buna göre 08/09/1999 tarihinden önce göreve başlayanlar erken emekli olma açısından bu tarihten sonra göreve başlayanlara göre daha avantajlı bulunmaktadır. İkinci dönem ise bu tarihten 01/05/2008 tarihine kadar olan dönemdir. Son dönem ise 01/05/2008 tarihinden sonra göreve başlayanları kapsamaktadır. Diğer yandan memur ve diğer kamu görevlilerinin emekliliğinde 2008 yılının Ekim ayı başı Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” olup olmamak açısından milat kabul edilmektedir.

25 YIL HİZMET SÜRESİ DEĞİŞMEDİ

Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” erkek memurların emeklilik için en az 25 hizmet yıllını tamamlamaları gerekmektedir. Bu hizmet süreleri SGK döneminde de değişmemiştir.

08/09/1999 tarihinden önce göreve başlayan Emekli Sandığı Kanununa tabi erkek memurların belirtilen hizmet sürelerinin yanı sıra ayrıca kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları da doldurmaları zorunlu bulunmaktadır.

08/09/1999 tarihinden sonra Emekli Sandığı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayan erkek memurların ise 60 yaşını doldurmaları hâlinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir. Ayrıca, iştirakçilerden 15 yıl fiilî hizmet müddeti bulunanlar da 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri hâlinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.

KADEMELİ EMEKLİLİK TARİHLERİ

Erkek memurların kademeli geçiş sürecinde emekli olacakları yaş işe başlama tarihlerindeki hizmet sürelerine göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloya bakılarak ne zaman emekli olunacak tarih tespit edilebilir.

Yukarıdaki tabloda kadınlarla erkek memurların emeklilik tarihleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere kadın memurlar erkek memurlara göre 5 yıl daha az kesenekle ve daha erken emeklilik hakkı elde etmektedir.

SGK KANUNA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra memur ve diğer kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayan hakkında SGK (5510 s.) Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla; 2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı şartının yerine getirilmesi hâlinde ise, gün şartlarının yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak, emeklilik aylığına hak kazanmaktadırlar.

Görüldüğü üzere 2048 yılından itibaren emeklilik aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek memurlar için 65 olacaktır.

            ***
“Batan güneş için ağlamayın, yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin.” Dale Carnegie

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 22.09.2021)

GÜNDEM