BASINDAN YAZILAR
1999 ve Öncesi Sigortası Olan İşçilerin Emeklilik Şartları - MuhasebeTR

1999 ve Öncesi Sigortası Olan İşçilerin Emeklilik Şartları

Emeklilik şartları bakımından işçilerin emeklilik şartları memur ve Bağ-Kur’lulara göre nispeten daha kolaydır. İşçilere ister genel şartlarla ister özel şartlarla olsun emeklilik aylığı bağlanabilmesi için çalıştıkları işlerinden ayrılmaları ve yazılı istekte bulunmaları gerekmektedir. Yazılı istek örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep formunun doldurulup kuruma gönderilmesiyle yerine getirilmektedir.

EMEKLİLİK ŞARTLARI 3 DÖNEME GÖRE BELİRLENMEKTE

İşçiler, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmakta olup bu kapsamda emeklilik (yaşlılık) sigortasından aylığa hak kazanmalarının genel şartları;

8.9.1999 (dâhil) tarihinden önce sigortalı olanlar, 8.9.1999 (hariç) ila 30.4.2008 (dâhil) tarihleri arasında sigortalı olanlar ve 30.4.2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar, olmak üzere 3 dönem esas alınarak belirlenmektedir.

Buna göre 08.09.1999 tarihi itibarıyla (4447 s.) Kanunla değiştirilmeden önceki yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibarıyla kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 3600 gün yahut,

  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 5000 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, emeklilik (yaşlılık) aylığına hak kazanmaktadır.

KADEMELİ GEÇİŞ BASAMAKLARINA GÖRE EMEKLİLİK

İşçi (4/1-a) sigortalıların 23.5.2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmeleri hâlinde emeklilik (yaşlılık) aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür. Buna göre siz de aşağıdaki tabloya bakarak ne zaman emekli olabileceğinizi rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İŞÇİLERİN YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün şartına göre yaşlılık aylığına hak kazanma şartları sigortalılık sürelerinin tespiti bakımından 23.5.2002 tarihi esas alınarak belirlenmekte olup, bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre günümüzde yaş şartını yerine getiren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmuş olmaları hâlinde yaş haddinden emekli aylığına hak kazanmaktadır

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 18.09.2021)

GÜNDEM