BASINDAN YAZILAR
Milli Gazete Gündeme Getirdi Hükümet Kanunlaştırdı - MuhasebeTR

Milli Gazete Gündeme Getirdi Hükümet Kanunlaştırdı

Değerli okurlar, 30.06.2021 tarihindeki, “İşverenlere asgari ücret desteği 5 aydır ödenmiyor” yazımdan sonra hükümet harekete geçip, 2021 yılı asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli, 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ve yaklaşık 6-7 aydır ödenemeyen asgari ücret destekleri de ödenmeye başlanmıştır. Kanunlaşan asgari ücret desteğinden işverenlerin faydalanma şartlarını ve detayları aşağıdaki yazımda belirttim.

Kapsama Giren İşverenler

5510/4-1 (a) kapsamında ve haklarında uzun vadeli (MYÖ) sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri destekten yararlanabileceklerdir.

5018 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 5510/4-1 (a) kapsamında haklarında uzun vadeli (MYÖ) sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar için ise destek hükümleri uygulanmayacaktır

Destekten yararlanma şartları:

2021 yılına ait APHB veya MPHB’nin yasal süresi içerisinde verilmesi,

2021 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri için söz konusu destekten yararlanılması için APHB/MHPB’lerden doğan sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi ve borç varsa taksitlendirilmiş olması,

2021 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliğin giderilmesi,

2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmiş ve bildirilen sigortalıların da fiilen çalıştırılmış olması,

2021 yılı içinde sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğine veya hiç bildirilmediğine dair denetim ve kontrolle yetkili olan memurlarca bir tespitin yapılmamış olması gerekmektedir.

2021’den önce tescil edilen işyerleri için:

2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde (APHB) veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (MPHB) prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını (PÖGS) geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen APHB veya MPHB’de bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nin, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenin takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2021 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri için:

2021 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nin 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenin takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2020 yılı sonuna kadar hiç sigortalı bildirimi yapmayan işyerleri:

2020 yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2020 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri 2021 yılında tescil edilmiş olan işyerleri gibi destekten yararlanacaklardır.

Destek tutarının mahsubu:

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, işverenlerin ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Başvuru şartı:

Destekten yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, belirtilen şartları taşıdığı sistem tarafından tespit edilen işverenler destekten otomatik olarak yararlandırılacaktır.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 11.09.2021)

GÜNDEM