BASINDAN YAZILAR
Stok Beyanına Sonradan Düzeltme Yapılabilir Mi, Ek Beyanda Bulunulabilir Mi? - MuhasebeTR

Stok Beyanına Sonradan Düzeltme Yapılabilir Mi, Ek Beyanda Bulunulabilir Mi?

7326 sayılı Kanunla ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bitime 5 gün kala 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatıldı, mükellefler-meslek mensupları-ilgili idareler başta olmak üzere hemen herkes rahatladı! Son derece isabetli ve yerinde bir karar.

Ancak, süreler uzamasına rağmen başvurularda herhangi bir azalma olmadı, son sürat devam ediyor. Başvurunun sona ereceği 30 Eylül tarihine kadar da, bu yoğunlukta devam edeceği öngörülüyor. Bu kez, gerçekten yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, stok beyanı, cari hesap düzeltmesi ve diğer düzenlemelere ilgi bir hayli fazla.

Yani, Maliye’de memnun, başvuranlar da!

Süre uzadı ama gelen sorular da artmaya başladı!

7326 sayılı Kanunla ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzadı ama Kanunda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak gelen sorular da bir hayli artmaya başladı. Gelen sorular doğrudan sahadan ve genellikle de söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına dönük.

Sorular özellikle birkaç konu üzerinde yoğunlaşıyor, bunlardan bazılarını geçtiğimiz hafta Gazetemizdeki köşemizde “Ödenmeyen KDV stok beyanını geçersiz kılar mı?”, “Matrah ve vergi artırımından vazgeçilebilir mi?”, “Süreler uzadı, kafalar karıştı!” başlıkları ile kaleme aldık. Son derece olumlu geri dönüşler oldu, bu vesileyle tüm okuyucularımıza teşekkür ediyorum.

 

Stok beyanı yapıldıktan sonra ek veya düzeltici beyanda bulunulabilir mi?

Çeşitli yollarla bize ulaşan ve cevap aranan sorulardan birisi de, stok beyanında bulunulduktan sonra yeniden ilave veya düzeltici nitelikte stok beyanında bulunulup bulunulamayacağı ile ilgili.

Stok beyanı ile kastedilen husus; işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan yani faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların yasal kayıtlara intikal ettirilmek suretiyle, kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi. Buna ilişkin düzenleme de, 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinde yer alıyor.

Kanunda ek veya düzeltici beyanla ilgili bir düzenleme var mı?

Kanunda, başvuru süresi içerisinde işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan yani faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların yasal kayıtlara intikal ettirilmek suretiyle, kayıtların fiili duruma uygun hale getirilebileceği, makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacağı ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödeneceği, makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu verginin, hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği, ancak emtia üzerinden ödenen verginin genel esaslara göre indirileceği belirtiliyor (7326 sayılı Kanun, Mad.6/1). Ancak, bu şekilde bir beyanda bulunulduktan sonra, yine başvuru süresi içerisinde stok beyanını artırıcı ve azaltıcı nitelikte ek veya düzeltici nitelikte bir beyanda bulunulup bulunulamayacağı konusunda bir düzenleme yer almıyor.

Peki, Tebliğde bir düzenleme var mı?

Maalesef stok beyanında bulunulduktan sonra yeniden ilk beyana ilave veya söz konusu beyanı düzeltici nitelikte bir beyanda bulunulup bulunulamayacağı konusunda maalesef ilgili Tebliğde de bir açıklama bulunmuyor (1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yenı̇den Yapılandırılmasına İlı̇şkı̇n 7326 Sayılı Kanun Genel Teblı̇ğı̇).

Aranılan düzenleme İç Genelge’de bulunuyor!

Evet, bu konudaki düzenleme Maliye’nin 7326 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak yayınladığı bir İç Genelge’de yer alıyor (18 Haziran 2021 tarihli ve 2021/1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yenı̇den Yapılandırılmasına İlı̇şkı̇n 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesı̇).

Söz konusu İç Genelge’deki açıklama aynen şu şekilde:

“Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.”

İç Genelgedeki açıklama ne anlama geliyor?

İncelenmesinden de fark edileceği üzere, söz konusu İç Genelge’de, stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanların başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilecekleri ifade ediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken kelime “düzeltme”. Daha önce verilmiş beyanın düzeltilmesi nasıl yapılır? İlk verilen beyanı da kapsayacak şekilde bir düzeltme beyanı verilir, düzeltme işlemi bu şekilde gerçekleştirilir. Açıklamanın lafzından, ek beyan verilerek düzeltme yapılamayacağı sonucuna varılıyor.

Stok beyanı yapıldıktan sonra düzeltici beyanda bulunulması mümkün!

Stok beyanında bulunulduktan sonra başvuru süresi içerisinde olmak şartıyla bu beyanda azaltıcı veya artırıcı nitelikte düzeltme yapılması mümkün bulunuyor. Bu konu son derece açık ve net, yani bir tereddüt bulunmuyor.

Peki, Maliye düzeltici beyanın nasıl yapılmasını istiyor?

Stok beyanında bulunulduktan sonra başvuru süresi içerisinde olmak şartıyla azaltıcı veya artırıcı nitelikte düzeltme yapılması mümkün bulunuyor. Ancak, Maliye’ye göre bu düzeltmenin ek beyan verilerek yapılması söz konusu değil. Düzeltme işleminin mutlak suretle ilk stok beyanını da kapsayacak şekilde bir bütün olarak yapılması, daha önce bu beyanla ilgili olarak ödenen verginin düzeltme beyanına göre hesaplanan vergiden düşülerek, kalan fark verginin ödenmesi suretiyle yapılması gerekiyor.

Örneğin, daha önce 5 Milyon TL tutarında genel KDV oranına tabi stok beyanında bulunmuş ve 450 Bin TL KDV ödemiş olan bir mükellefin daha sonra yine başvuru süresi içerisinde stok beyan tutarını 7 Milyon TL.ye çıkartmak istemesi halinde, bu artırımı 2 Milyon TL. ek beyan vererek yapması mümkün bulunmuyor. Düzeltme işleminin, 7 Milyon TL.lik stok beyanında bulunularak 630 Bin TL KDV hesaplanması ve daha önce ödenen 450 Bin TL. KDV düşüldükten sonra kalan 180 Bin TL. KDV’nin ödenmesi suretiyle yapılması gerekiyor. İlk stok beyanı ile ilgili hesaplanan 450 Bin TL. KDV’nin henüz ödenmemiş olduğu durumlarda ise, vergi mahsubu söz konusu olmuyor, 630 Bin TL olarak hesaplanan verginin tamamının ödenmesi gerekiyor.

Merak etmeyin, Maliye sistemini buna uygun olarak düzenlemiş bulunuyor.

Kaç defa düzeltme beyanında bulunulabilir?

İç Genelgede, daha önce yapılan stok beyanı ile ilgili olarak başvuru süresi içerisinde olmak şartıyla kaç defa düzeltme beyanında bulunulabileceği konusunda bir sayı bulunmuyor. Tabi, burada da bir ölçü olması lazım, yapılan düzeltme sayısının izah edilebilir ve hayatın olağan akışına aykırı sayıda olmaması gerekiyor.

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 01.09.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM