BASINDAN YAZILAR
4/B'li sözleşmeli personel ödül alabilir mi? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

4/B'li sözleşmeli personel ödül alabilir mi? / Erdal Aydın

Sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorum. Müdürüm çalışmalarımı çok beğeniyor. Bir aylık maaş tutarında amirlerimin ödül vermesi mümkün mü? Verilebilecekse amirim yetkili makamlara teklif edeceğini söylüyor. M.Y./Erzurum
Sevgili okurum. Devlet Memurları Kanunu'na göre görev yapan öğretmenlerin aylıklı ödülden yararlanması mümkün. Bununla birlikte 4/B'li sözleşmeli personelin çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına ilişkin Esaslarda Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi'ne ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu itibarla emsallerinize göre ne kadar başarılı olursanız olun aylıklı ödülden yararlanmanız mümkün değil.

4/B'li öğretmenler üvey evlat gibi
Aynı okuldan mezun, aynı okulda görev yapan kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasındaki mali ve sosyal haklar açısından farklılık, öğretmenler arasında çifte standartın oluşmasına sebebiyet veriyor. Hatta bazı sözleşmeli öğretmenler kendilerinin üvey evlat olduklarını ayrımcılığın kaldırılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu yüzden kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler arasındaki var olan ayrımın giderilmesi amacıyla sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarında düzenleme yapılmasında yarar olduğunu düşünüyorum.

Reformla birlikte hangi süreler borçlanılabilecek?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 1 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalıların borçlanabileceği süreler tespit ediliyor.

Doğum nedeniyle işten ayrılanlara borçlanma
İş kanunları kapsamında işverenler tarafından verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a sigortalı (halen çalışan SSK reformdan sonra 4/a diye adlandırılacak) kadının iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler borçlanılabilecek. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler borçlanılabilecek. 4/C (halen Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışan personelin) personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabilecek. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri...
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve tespit edilecek primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacak...

Mal beyanında bulunmayan memura disiplin cezası var
Geçmiş yazılarımda kimlerin mal bildiriminde bulunma zorunluluğunda bulunduğuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştum. Bugünde mal bildiriminde bulunmayan devlet memurlarını mal beyanındaki değişiklikleri bildirme sürelerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla uygulamada bu değişiklikleri süresi içinde bildirme konusunda memurlarımız unutkan olabiliyorlar. Mal bildiriminde bulunmayan veya mal bildirimindeki değişiklikleri süresi içinde bildirmeyen memura Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi çerçevesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi mümkün. Eğer bu yaptırımla karşılaşmak istemiyorsanız...

Değişiklikleri bir ay içinde bildirin!
Devlet memurları, mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelik çerçevesinde, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar...

Aylığınızın 5 katı artış
Kendilerine aylık ödenen devlet memurları, net aylık tutarının 5 katı kadar mal varlığında artış olduğunda bu değişikliği beyan yükümlülüğüne dikkat etmeli.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 01.08.2008)

GÜNDEM