BASINDAN YAZILAR
Destek ve Teşvikte Yeni Düzenlemeler - MuhasebeTR

Destek ve Teşvikte Yeni Düzenlemeler

SKG’nın yeni düzenlemeleri, işverenleri yakından ilgilendiriyor. 1 Eylül 2021’den önce işverene ait SGK işyeri numaraları farklı olsa bile tüm işyerlerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş prim veya idari para cezası olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vasıtasıyla uygulanmakta olan 20’yi aşkın teşvik ve destek sayesinde özel sektör işverenleri istihdam maliyetlerini azaltmada ve rekabet avantajı elde etmede rahat nefes alıyor. Bu teşviklerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıllardır karşılanmakta olan “5 puanlık Teşvik” tüm işçiler için geçerli bulunduğundan maliyetler hayati öneme sahip. SGK, bu “5 puanlık Teşvik” için faydalanma şartlarında 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren önemli değişiklik yapacak.
 
GEÇMİŞ PRİMLER
 
SGK malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için diğer şartların yanısıra işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekiyor.
 
SGK, işyeri bazında işverenin borcunun olmaması şartını ararken 1 Eylül’den itibaren, işverenin, şehir farkı olmaksızın, tüm işyerleri için ‘borçsuz’ şartını getirecek.
 
BORÇ KONTROLÜ
 
Bu değişiklikle birlikte işverenlerin belirtilen teşvikten mahrum kalıp mağdur olmaması için; 1 Eylül 2021’den önce işverene ait SGK işyeri numaraları farklı olsa bile hangi şehirde olursa olsun tüm işyerlerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, borcun bulunması halinde ödenmesi veya yapılandırılmasının büyük önem taşıyor.
 
GEÇMİŞ 7 AYA DESTEK
 
2021 yılında açıklanan asgari ücretle birlikte sözü verilen asgari ücret desteğine ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Buna göre 4/1-a (SSK) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
 
* 2020 yılının aynı ayına ilişkin muhta-sar ve prim hizmet beyannamele-rinde prime esas günlük kazancı 147 TL (toplu iş sözleşmesine tabi iş yerleri için 294 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021’de cari aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 
* 2021 içinde ilk defa bu SGK kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 
* 2021 yılı Ocak-Aralık ayları için günlük 2.50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu destekten şimdiye kadar faydalanılmamış olan 2021/Ocak-Temmuz ayları dahil 7 aylık birikmiş destekten de faydalanılacak.
 
Bu destekten yararlanılacak ayda 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a (SSK) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde destek verilmeyecek.
 
EKSİK KAZANÇ BİLDİRİMİ
 
İlgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357.7 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren iş yerlerinin desteği kesilmeyecek.
 
İŞLETME KAPATIP İSTİHDAM KAYDIRMA
 
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için SGK’ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu destek kesilecek.
 
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
 
2021 yılında açıklanan asgari ücretle birlikte sözü verilen asgari ücret desteğinin 6 ayı aşkın gecikmeden dolayı çok sayıda okurumuz bu konuyu soruyor. İşverenlerimize asgari ücret desteğinin geriye dönük 2021/Ocak ayından itibaren uygulanacağı dolayısıyla geriye dönük birikmiş 7 aylık desteğin alınmasının mümkün olacağını müjdeleyelim. 1 Eylül 2021’den önce Türkiye geneli borç kontrolünü unutmayın.

(Kaynak: İsa Karakaş / İto Haber | 16.08.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM