BASINDAN YAZILAR
İşyerlerinde Yangın Güvenliği - MuhasebeTR

İşyerlerinde Yangın Güvenliği

Son günlerde ormanlarımızda yaşanan yangınlarla mücadele edildi. Bugün işyerinde yangınlara karşı alınması gereken önlemleri yazalım istedim.

İşyerlerinin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde projelendirilmesi ve inşa edilmesi gerekir.

Pause

Mute

Loaded: 17.09%

Picture-in-PictureFullscreen

Bina tipine, kullanım amacına, yüksekliğine ve alanına bağlı olarak; yangın söndürme cihazları, yangın dolapları, yangın ihbar ve algılama sistemleri, otomatik söndürme sistemleri (sprinkler ve gazlı söndürme sistemleri vb.) merdiven havalandırma ve basınçlandırma sistemleri, acil aydınlatma ve acil yönlendirme levhaları, tahliye çıkış yolları, duman tahliye sistemleri, paratoner gibi yangın önlemleri alınmalıdır.

Son derece etkili olan, can ve mal kaybı yaşanmasına fazlasıyla sebep olan ve aynı zamanda da insanların korkmasına da sebebiyet veren yangınların önlenmesi daha önceden alınacak tedbirlerle alakalıdır. Yangın güvenlik tedbirlerinin ilk aşaması yangının çıkmasına fırsat vermemektedir. Bu yüzden yangına sebebiyet verebilecek koşulları minimize etmek gerekir.

* Binaların yüzeyinde yanmaz veya yanması güç olan malzemelerin kullanılması,

* Yanıcı ve ateşleyici malzemelerin ayrı yerlerde tutulması,

* Yangın unsurlarından kaynaklanan sebeplerin giderilmesi,

* İnsandan kaynaklanan sebeplerin giderilmesi,

* Duvar yüzeyinden duman sızılmasının önlenmesi,

* Yangın bölümleri oluşturularak yangının yayılmasının önlenmesi,

* Kısa kaçış yollarının oluşturulması,

* Elektrik tesisatının bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılması,

* Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılması,

* Doğru ısıtma sistemlerinin seçilmesi ve ısıtma sistemlerinin güvenli kullanılması,

* Üçlü priz ve benzeri ürünlerde fazla enerji tüketen cihazların aynı anda kullanılmasının yasaklanması,

* Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin çalışır durumunun kontrol edilmesi.

Yangınlar hemen müdahale edilmediği sürece çok fazla geniş alanlara yayılma ihtimali yüksek olup aynı zamanda da yine kişilerin can ve mal kaybı yaşamalarına da fazlasıyla sebep olmaktadır.

Yangınlara erken ve etkin müdahale edilmesi için;

* Acil eylem planları oluşturulmalı,

* Acil durum ekipleri kurulmalı ve ekipte görevli olan destek elemanları yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilmeli, (Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışan destek elemanı olarak görevlendirilir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

İlkyardım konusunda Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.)

* Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmeli,

* Acil durum planının uygulama adımları düzenli olarak takip edilebilmeli ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılmalı,

* Ekiplere yangınla mücadele koruyucu donanımı verilmeli,

* Yangınla mücadele araç, gereç, ekipman ve sistemleri her an kullanıma hazır tutulmalıdır.

Yangın güvenlik sistemlerinin periyodik bakımları ve testleri zamanında yapılmalı ve her zaman çalışır durumda bulundurmalıdır.

İşyerlerinde elektrik ve mekanik sistemlerinin de gerekli bakım ve kontrolleri yangın güvenliği açısından çok önemlidir. Tahliye tatbikatlarında; sistemler ayrıca test edilmelidir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 13.08.2021)

GÜNDEM