BASINDAN YAZILAR
Girişimciliği Yerinde Öğrenen Üniversiteliler - MuhasebeTR

Girişimciliği Yerinde Öğrenen Üniversiteliler

Kovid-19 salgınının, iş yaşamı ve çalışma ilişkileri esasında olumsuz etkilerini sürekli olarak bu satırlarda dile getirdik. İstihdam, işsizlik, gelir dağılımı, yoksulluk bu dönemin en önemli sonuçları oldu. Bugüne kadar görülmemiş bir işsizlik dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. İşgücü piyasaları daraldı, gençler ve kadınlar daha fazla işsizlikle karşı karşıya kaldılar.

Salgın döneminde uygulamaya konulan ‘kısa çalışma’, ‘ücretsiz izin’ ve ‘fesih yasağı’ gibi uygulamalar olmasaydı daha da olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Tedbirler zamanında devreye girdi ve daha aktif bir mücadele verdik.

Toparlanma dönemi

Artık toparlanma dönemine giriyoruz. Bundan sonra işsizliğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için etkili önlem almak gerekli.

Yeni düzenlemeler yapmaya ihtiyaç var. Kısa dönemde sigorta prim teşviklerini tekrar derleyip, toparlayarak daha aktif bir istihdam politikası izlemek kısa dönemde etkili bir tedavi olabilir. Uzun dönemde, devletin işgücü piyasasına müdahaleler yapması ve genç ve kadın istihdamına ilişkin politikalar oluşturması gerekli. Sadece devlet politikalarıyla değil, tüm kurumlarımızla kapsamlı bir istihdam politikası oluşturmaya ihtiyacımız var. Alınacak önlemleri kısa dönemli düşünmeyip, uzun döneme yayılan istihdam arayışında olmamız şart.

800 bin mezun

Her yıl işgücü piyasasına yeni giren yaklaşık 800 bin gencin önünü açmak gerekiyor. Her şeyi devletten beklemek de mümkün değil. Önemli olan dinamik güçleri harekete geçirebilmek. Özel sektör yatırımlarına uygun vasıfta insan gücü yetiştirmenin yanısıra kendi işini yapacak gençlerimize fırsat sunmak istihdam artışı bağlamında çok kıymetli.

En önemli ihtiyaç, daima vurguladığımız ‘eğitim  işgücü projeksiyonları.’ Doğru yönlendirmeyle piyasalarda geçerli olacak alanları ve bu alanlara ilişkin eğitim programlarını hemen uygulamaya geçirmek gerekiyor. İşçi - işveren örgütleri ve üniversitelere de büyük sorumluluk düşüyor. TOBB bu ihtiyacı yaşadığı için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gereksinim duyulan alanlara yönelik eğitim programları, lisans ve lisans üstü programları geliştiriliyor. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘yapay zeka mühendisliği’, ‘uluslararası girişimcilik bölümü’ gibi...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu en önemli projesi olarak gördüğü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gençlere girişimciliği bir akademik alan olarak sunuyor. Üniversite öğrencilerini dünyanın gelişme potansiyeli çok yüksek alanlarında iş yapabilme becerisine kavuşturmak için TOBB olarak fırsatlar veriyor.

Nitelikli işgücü

TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü bölümünde hedef, öncelikle girişimcilik, işletme ve iktisat temel prensiplerini kavramış, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu başta olmak üzere ülkemiz açısından ekonomik ve siyasi olarak stratejik öneme sahip bölgelerde dil, eğitim, kültür ve iş idaresi tecrübelerini edinmiş, uluslararası şirketlerde çalışabilecek nitelikli işgücü yetiştirmek.

Bölümde Rusça ve Arapça programları bulunuyor. Uluslararası Girişimcilik Bölümü öğrencileri eğitimlerinin 1 yılını seçtikleri programlardaki ülkelerde görüyor. Program kapsamında Rusya, Ukrayna ve Ürdün’e öğrenci gönderiliyor. Öğrencilerin eğitim göreceği üniversitelerle anlaşmalar, öğrencilerin konaklama yerleri, cep harçlıkları, ulaşımları, bölüm tarafından organize ediliyor. Rusya’da ya da Ukrayna’da eğitim görmek isteyenlere Rusça, Ürdün’de eğitim görmek isteyenlere Arapça öğretiliyor. Türkiye’de temel eğitimleri sağlandıktan sonra ilk olarak 2. sınıf bahar - yaz döneminde seçtikleri ülkeye dil eğitimi almak için gönderiliyorlar. Orada oldukları sürede sadece dil dersleri veriliyor. Öğrenciler Türkiye’de aldıkları dil eğitimini oradaki üniversitede pekiştiriyor. 3. sınıfın yaz döneminde bulundukları ülkenin ekonomi, politika ve coğrafyasına yönelik dersler alıyorlar.

Gençlerimiz sadece kendi coğrafyamızda değil, gelişme potansiyeli çok yüksek bölgelerde de gittikleri ülkenin dilini öğrenmiş olarak girişimci olacaklar ya da istihdam edilecekler. İşte bu örnek bile uzun dönemli istihdam politikası yaratmak için ilgililere bir fikir verebilir.

(Kaynak: Cem Kılıç / Milliyet Gazetesi | 04.08.2021)

GÜNDEM