BASINDAN YAZILAR
POS cihazlarının kullanımı ile ilgili uyarılar / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

POS cihazlarının kullanımı ile ilgili uyarılar / Zeki Gündüz

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla;

"POS cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması,

"Bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması,

"KDV beyannamelerinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi,

Konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan duyuruda;

"Bankaların ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, vergi kimlik numarası bazında, kredi kartıyla yapılan satışları günlük satış tutarları bazında başkanlığa bildirdikleri,

"Bankalardan alınan bilgilere göre, bu cihazları kullanarak yapılan satış tutarları ile beyanların karşılaştırılarak, bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapıldığı ve bu denetimlerin daha da sıklaştırılacağı,

belirtilerek, aşağıdaki konularda dikkat çekilmektedir.

1. KDV beyannamesinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılmaması

Kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılarak ihmal edilmesi ve ilgili hasılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan "teslim ve hizmet bedeli"ne dahil edilmesi mükelleflerin incelemeye alınmasına ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.

2. Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanılması

Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için de kullanılması durumunda, POS cihazlarının başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğü iddia sahibi mükelleflere ait olmaktadır.

İddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi halinde, vergi ve ceza tarhiyatlarına muhatap olunmakta, son yıllardaki yargı kararlarının birçoğu da bu tarhiyatları onamaktadır.

3. Kredi kartı ile yapılan satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenlenen satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasının engellenmesi

Kredi kartı ile yapılan satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenlenen satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşması vergi incelemesine yol açmaktadır.

Bu durumu engellemek için, POS cihazlarından gün sonlarında aksatmadan gün sonu işlem raporu alınması ve gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu-Teşekkür

Değerli DÜNYA okurları, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda değişiklik yapan 10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı kanun 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kanunla;

"Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun adı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" olarak değiştirilmiş,

"Serbest muhasebeci" unvanı kaldırılmış,

Meslek mensubu olabilmek için aranan koşullarda değişiklik yapılarak ilke olarak unvanların sınavla kazanılmasına yönelik düzenlemeler ve,

Oda ve birlik seçim yöntemlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Daha önce bu bölümde yazdığımız bir yazı ile Maliye Bakanlığı'ndan bir haksızlığı düzeltmesi talebinde bulunmuştuk. YMM ve SMMM şirketlerinde çalışan SMMM'lerin bu şirketlerde mesleği icra ederken geçen süreleri meslekte geçmiş sayılmadığından çok sayıda problem yaşamaya başlanmıştı. Yapılan bu düzenleme ile bu sorun geçmişi de içerecek şekilde çözüldü.

Başta yüce Meclis olmak üzere, Sayın Maliye Bakanımız ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara meslek mensupları adına teşekkürü borç biliriz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 30.07.2008)

GÜNDEM