BASINDAN YAZILAR
Birden Fazla İş Kazasına Uğrayanlara SGK Nasıl Maaş Bağlar? - MuhasebeTR

Birden Fazla İş Kazasına Uğrayanlara SGK Nasıl Maaş Bağlar?

İş kazasına uğrayan işçi (4/1-a) sigortalılarına yaş, prim, sigortalılık süresi gibi herhangi bir şart aranmaksızın kendilerine gelir bağlanmaktadır. Sigortalının ölümü hâlinde ise hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmaktadır.

Okuyucularımızdan gelen sorulardan hareketle özellikle birden fazla iş kazasına uğramış olanlara SGK tarafından nasıl gelir bağlanacağı konusu bu yazımız kaleme alınmıştır...

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANLAR DA FAYDALANABİLİR?

İşçilerin, iş yerinde bulundukları esnada başlarına herhangi bir olay gelmesi hâlinde iş kazası sayılmaktadır. Bu nedenle bir işverene bağımlı olarak ücretli çalışan işçilerin sigortaları yapılmamış olsa bile iş yerinde geçirdikleri kaza iş kazası sayılmaktadır.

İş kazalarının hem işverenlerce hem de sağlık hizmeti sunucularınca SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

İşveren iş kazasını bildirmezse kendiniz yazacağınız bir dilekçe ile SGK’ya iş kazası şikâyetinde bulunabilirsiniz. Sigortasız çalıştırılan işçi iş kazası sonucu ölmüş ise hak sahipleri hak arama yollarına başvurabilir.

BİRDEN FAZLA KAZAYA MARUZ KALMA

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması hâlinde, meydana gelen engellilik hâllerinin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanacaktır. Ancak sigortalının son iş kazası sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak gelirinin, hesaplanan ilk gelirinden az olması hâlinde sigortalının sürekli iş göremezlik gelirinin ilk kazanç üzerinden ödenecektir.

MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNDEKİ KAYIP ORANLARI

Birden fazla iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların dosyası her olay için tespit edilen meslekte kazanma gücü kaybı oranı ile ilgili birleştirme kararı alınmak üzere SGK sağlık kuruluna gönderilerek, anılan kurul kararına göre belirlenen birleştirilmiş sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelir hesaplanacaktır.

SGK (5510 S.) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş kazasına uğrayan sigortalının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başka bir iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması hâlinde gelir hesabı birleştirilmiş sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden belirtilen şekilde yapılacaktır.

SSK DÖNEMİNDE BAĞLANMIŞ GELİRLER

SSK (506 sayılı kanuna göre) döneminde bağlanan gelir veya aylıklardan, ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır aylığına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, aynı anda birden fazla gelir veya aylığın hak edilmesi hâlinde ise yüksek olanın ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınacağı öngörülmüştür.

2008/EKİM AYI ÖNCESİ VE SONRASINA GÖRE İŞLEMLER

4/1-a (SSK) sigortalıları için SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ay başından itibaren iş kazası ve meslek hastalığı sigortasında, sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm gelirinin hesaplanmasında, günlük kazancın hesabına giren son takvim ayı bu tarihten sonra olanlara kanun hükümlerine göre gelir bağlanacağından, SSK (506 sayılı) Kanunun ilgili hükümleri (A/S) uygulanmamaktadır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalının ikinci bir iş kazası geçirmesi hâlinde gelirler arasında (mukayese indirimler ve artırımlar uygulanmadan yapılacağından) mukayese yapılarak en fazla ödemeye imkân veren gelir üzerinden ödeme yapılması gerekmekte olup, birleştirilmiş SİD üzerinden hesaplanan gelirin son takvim ayının 2008/Ekim ay başı sonrası olması hâlinde sürekli iş göremezlik geliri kanuna göre hesaplanarak 506 sayılı Kanunun ilgili hükmü (A/S) uygulanmayacaktır. Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir/birden fazla iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması ve her bir olayla ilgili farklı kusur oranları belirlenmesi durumunda en yüksek kusur oranı üzerinden işlem yapılacaktır.

          ***

“Bugünün başarıları, dünün imkânsızlarıydı.” R.H. SCHULLE

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 02.08.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM