BASINDAN YAZILAR
Ev Hizmetlisini Nasıl Sigortalarız? - MuhasebeTR

Ev Hizmetlisini Nasıl Sigortalarız?

Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılında Ek 9 adı altında yaptığı düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması noktasında çok önemli bir adım atmıştı. Bu tarihten itibaren evlerinde ev hizmetlisi çalıştıran kişiler, çalıştırdıkları süreye göre prim ödeyerek ev hizmetlilerinin sosyal güvencesini sağlayabiliyorlar. Sigortalama yöntemi ve ödenecek primler ise kişilerin çalıştıkları süreye göre değişiyor.

Ev hizmetlisi çalıştıracak bir kişinin, çalıştıracağı ev hizmetlisini nasıl sigortalayacağı bu kişiyi ay içerisinde kaç gün çalıştıracağına göre değişiyor.

Ay içinde 10 gün ve üzerinde çalıştıranlar için Ek 9 formu ile işlem yapılması gerekirken, ay içerisinde 10 günün altında çalıştırılan kişiler için SMS veya E  - Devlet üzerinden kolayca işlem yapılabiliyor. Ayda 10 gün ve üzerinde ev hizmetlisi çalıştıracak kişiler Kolay İşverenlik kapsamında tescil yaptırarak kendi beyanlarını kendileri de yapabiliyorlar.

10 günden azsa 2 yöntem var

Evinde ev hizmetlisi çalıştıracak kişinin öncelikle bu kişiyi kaç gün çalıştıracağını tespit etmesi gerekiyor. Kişi haftanın her günü gelecek ve bir gün izin yapacaksa bu kişinin 30 gün üzerinden sigortalanması gerekecektir.

SMS ile de olur

Ancak kişinin haftanın 1 ya da 2 gününde gelip ayda toplam 8 ya da 4 gün iş görmesi söz konusu ise bu sürenin toplamı üzerinden bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Örneğin her hafta pazartesi günü gelip ayda 4 gün çalışan bir kişi için ev sahibinin 4 gün üzerinden sigorta işlemi yapması gerekecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla SGK’ya müracaat edebilirler.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi ve tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisiyle de işlem yapılabilir. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı tescil kaydı oluşturulması gerekmektedir.

Ayda 10 günden az çalışanların ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisinin “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir.

Günlük 2.39 lira prim ödeniyor

Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebilirler.

Evinde ayda 10 günden az süre ile ev hizmetlisi çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemek durumundalar. İş kazası ve meslek hastalığında 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2.39 TL. Dolayısıyla ayda 4 gün ev hizmetlisi çalıştıran bir kişinin aylık prim tutarı 9.56 TL olacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse primlerini tamamlayarak emekli olmaya hak kazanabilirler ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu durumdaki kişiler ev hizmetlisi olarak çalıştıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar aylık 1.162,69 TL ödeyerek 30 gün üzerinden emekliliklerine prim ekleyebilir ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Ya 10 günü aşıyorsa ne olacak?

Ay içinde ev hizmetlisini 10 gün ve daha fazla çalıştıran kişilerin Ek 9 formuyla SGK’ya başvurması gerekiyor. Bu formda çalışacak kişinin bilgileri ve kaç gün çalıştırılacağı beyan ediliyor. Buna göre prim tahakkuku yapılıyor ve ev hizmetlisi çalıştıracak kişi banka kanalıyla tahakkuk eden primi ödeyebiliyor.

Ayda 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi çalıştıracak kişilerin düzenli olarak prim ödemeleri ve borçlarının bulunmaması kaydıyla asgari ücret üzerinden günlük 38.75 TL’den 10 gün için 387.5 TL prim ödemesi gerekiyor.

Ancak ev hizmetlisinin 6111 veya 7103 teşviklerine uygun olması halinde ödenecek prim miktarı düşüyor. Ayrıca ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün.

(Kaynak: Cem Kılıç / Milliyet Gazetesi | 02.08.2021)

GÜNDEM