BASINDAN YAZILAR
Geriye Dönük Nakdi Ücret Desteği Alınabilir Mi? - MuhasebeTR

Geriye Dönük Nakdi Ücret Desteği Alınabilir Mi?

Part-time çalışandım. Kasım 2020'de kafeler kapandığında gün ve prim şartlarını sağlayamadığım için KÇÖ'den yararlanamadım. 28/29 eksik gün kodu girildi ama nakdi ücret desteğinden de yaranlanamadığım işyeri tarafından belirtildi. Şubat 2021'de 3 kodlu “işçi tarafından fesih” işlemini gerçekleştirdim. Sonradan nakdi ücret desteği için herhangi bir şart aranmadığını öğrendim. Geçmişe dair 3-4 aylık nakdi ücret desteğini alabilme şansım var mı? M. Fadıl Er

Paylaştığınız bilgilere göre, nakdi ücret desteğinden yararlanamamanız işverenin hatasından kaynaklanmış. Zira kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlayamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar ve ücretsiz izne çıkarılanlar nakdi ücret desteğinden yararlandırıldı.

Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemlerinin, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilmesi gerekiyordu. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabiliyor.

Bu bağlamda, çalışmaya devam ediyor olsaydınız en azından haziran ayı için başvuru yapılması söz konusu olabilirdi. Ancak şimdi geriye dönük nakdi ücret desteği ödemesi yapılmayacağını değerlendiriyorum.

Memur olmayan eş için ölüm yardımı

Sözcü gazetesinde 14 Temmuz 2021 tarihli yazınızda memur olmayan eşin veya çocuğun ölümü halinde ödenecek yardımın 1.708 TL olacağını yazmışsınız. Öğretmen emeklisi olan babam ev kadını annemi 2019 yılında kaybetti. Ölüm yardımı alması için yardımcı olmaya çalıştım, SGK'dan ancak ölenin sosyal güvencesi (sigortası) olması halinde ölüm yardımı hakkı doğabileceği, babamın eşini kaybetmesinden dolayı ölüm yardımı alamayacağı cevabı aldım. Bu netameli konuya açıklık getirir misiniz? A. Oğuz Ünlüer

Söz konusu yazıda verilen bilgi, görevde olan devlet memurunun kendisi ile devlet memuru olmayan eşinin veya aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı ile ilgili olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 208. maddesine göre ödenmektedir.

Emekli devlet memurunun ise sadece kendisinin vefatı halinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre sağlığında bildirdiği kişiye, yoksa eşine, yoksa çocuklarına, yoksa ana-babaya, yoksa kardeşlerine ölüm yardımı ödeniyor. Emekli devlet memurunun, emekli olmayan eşinin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmiyor.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 26.07.2021)

GÜNDEM