BASINDAN YAZILAR
Esnaf, Sanatkâr, Şirket Ortağı ve İş Yeri Sahipleri Malulen Erken Emekli Olabilir! - MuhasebeTR

Esnaf, Sanatkâr, Şirket Ortağı ve İş Yeri Sahipleri Malulen Erken Emekli Olabilir!

SGK uygulamasında en kolay ve yaş şartı aranmaksızın en erken emekli olmanın yolu malulen emekliliktir. Keza normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık süresi şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basittir. Durum böyle olunca esnaf, sanatkâr, şirket ortağı, iş yeri sahibi ve diğer Bağ-Kur’lu okuyucularımızdan gelen çok sayıda sorulardan hareketle özelikle değişik hastalıkları bulunup malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası mahiyetinde bu yazımız kaleme alınmıştır...

Bağ-Kur’luların malul sayılması

Malulen emeklilik için Bağ-Kur’luların kendileri tarafından maluliyet tespiti talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu talep üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, kaybettiği SGK sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır.

Bağ-Kur borcunun bulunmaması şart

Bağ-Kur’luların malulen emeklilikleri için de yaş şartı aranmamaktadır. Fakat en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir.  

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.

Bağ-Kur’luların malulen emeklilikleri için ayrıca, kendi sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durum tespitinde iş yerini kapatmak zorunlu değil

Kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi gerekmekte olup, malullük durumunun tespiti için sevk işlemi yapılacak sigortalının, sevk talebinde bulunduğu tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilecektir.

İşten ayrılma, iş yerini kapatma veya devretme şartı tahsis talep aşamasında aranacak olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekmektedir.

Muhtarlıktan ayrılmak şart

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları ile tarım sigortalılarından malullük aylığı talebinde bulunanlara malullük aylığı bağlanılabilmesi için, köy ve mahalle muhtarlarının muhtarlık görevinden ayrılması gerekmektedir.

Bağ-Kur tarım sigortalılarının ise ziraat odası kayıtlarının kapatılması veya muafiyet belgesi almış olmaları gerekmektedir.

Sigortalılık statü değişikliği

Bağ-Kur (4/1-b) ve SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır. Malullük durumunun tespitinde Bağ-Kur (4/1-b) ve SSK (4/1-a) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir.

Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.

Malullük aylığının başlangıcı

Bağ-Kur’lulara malullük aylığı bağlanabilmesi için bu sigortalılarının iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK’nın ilgili ünitesine başvurması şarttır.

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların sigortalılıklarını sonlandırmadan maluliyet durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunup, malul sayıldıktan sonra işten ayrılarak tahsis talebinde bulunmaları veya sonlandırdıktan sonra sevk ve tahsis talebinde bulunanlar ile daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış olanların, sağlık kurulu rapor tarihi veya malullük aylığı bağlanması talep tarihleri önce veya sonra olacağından aylık başlangıç tarihleri değişmektedir. Sigortalının malullük aylığı;

  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

            ***

“İnsanın hiçbir şey bilmediğini bilmesi için, çok şey öğrenmesi gerek.” Sokrates

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 26.07.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM