BASINDAN YAZILAR
Borç Sildirme Fırsatını Kaçırmayın! - MuhasebeTR

Borç Sildirme Fırsatını Kaçırmayın!

Pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan işverene, Bağ-Kur borçlarının anapara ve faiziyle birlikte durdurulması fırsatı tanınıyor. Borç sildirmeden, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla olan prim borçlarını durdurmak isteyenler faydalanabilecek.
 
Torba Yasa olarak adlandırılan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-ması Hakkında Kanun, sadece borçların yapılandırılıp taksitlendirilmesini ya da peşin ödenmesini kapsamıyor. Kanun ile aynı zamanda borçlarını ödeme imkanı olmayan bazı kesimlere çeşitli fırsatlar sunuluyor. Torba Kanun’da koronavirüs tedbirleri nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan başta berber ve kuaförler ile yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işyeri sahipleri olmak üzere tüm esnaf ve sanatkârlar, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, şirket ortakları ile diğer işyeri sahiplerine, halk arasında ‘Bağ-Kur borcunu silme’ olarak bilinen Bağ-Kur borçlarının anapara ve faiziyle birlikte durdurulması fırsatı veriliyor.
 
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
 
Borç sildirmeden, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla şu sigortalılar faydalanabilecek:
 
* Mülga Bağ-Kur (1479) ve mülga Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) kanunlarına göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 
* Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı kanun kapsamında tescili yapılanlar,
 
* SGK (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlar,
 
* Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
 
* SGK’ya olan borçları (5510/91. maddesine göre) ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,
 
* Prim borçlarını Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar.
 
SGK BORCU DURDURACAK
 
30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak. Buna göre;
 
* 4 aylık ödeme süresinin sonunda, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla,
 
* Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (84) terk koduyla, SGK tarafından durdurulacak.
 
E-DEVLETTEN BAŞVURU
 
Torba Kanun’da öngörülen 4 aylık süreyi beklemeden kanunun yayım tarihinden 31 Ekim 2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak.
 
Diğer yandan sigortalılar tarafından e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecek. Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacak.
 
Örneğin; vergi mükellefiyetine istinaden 1 Aralık 2020’de sigortalılığı başlayan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı Ali’nin, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 5 ay prim borcu bulunuyor. Torba Yasa’da öngörülen 4 aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine 12 Temmuz 2021 tarihinde müracaat eden Ali’nin sigortalılığı, tescil tarihi itibarıyla (84) terk koduyla durdurulacak. Aynı sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacak.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 12.07.2021)

GÜNDEM