BASINDAN YAZILAR
17256 ve 27256 Teşviklerinde İstihdam Şartında İstisnalar - MuhasebeTR

17256 ve 27256 Teşviklerinde İstihdam Şartında İstisnalar

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28'inci maddesi ile gündeme gelen işe dönüş ve ilave istihdam teşvikleri getirilmişti.

7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-27.Maddesinin (a) bendi ile getirilen ve "İstihdama Dönüş Prim Desteği" olarak da adlandırılan 17256 Kanun numarası verilen yeni prim desteği ve 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve "ilave istihdam desteği" olarak da adlandırılan 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteği ile istihdamın korunması amaçlanmıştır.

Destek tutarları

Özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ve 2020/Nisan dönemleri arasında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/ (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak sigortalı istihdam etmeleri durumunda uygulanacak ilave istihdam teşvikinde 7256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB'de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Günlük 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da: 30 gün x 53,67 TL = 1.610,10 TL destekten yararlanılacaktır.

17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB kayıtlı prim ödeme gün sayısının halen günlük 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İstihdam devamına dikkat

Teşvikten yararlanan çalışanların yarısı, yararlandırılan ortalama süre kadar, fesih yasağı kalktıktan sonra istihdam edilmelidir. Aksi takdirde Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Konu hakkında SGK ile Türkiye İş Kurumu arasında yapılan istişare sonucunda aşağıdaki nedenlerle belirlenen sayının altında istihdam şartının sağlanması durumunda teşvikten yersiz yararlanıldığı sonucu doğacaktır. Belirlenen nedenler haricinde işten çıkış işlemi oluşması durumunda teşvikten yersiz yararlanılmayacaktır.

İstisna kapsamında olmayan çıkış nedenleri

17256 ve 27256 Teşviklerinde İstisna kapsamında olmayan çıkış nedenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

İş akdinin yukarıda yer alan işten çıkış kodlarıyla feshedilmesi halinde, işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlanamaz, belirlenen sigortalı sayısının yarısı istihdam edilmezse, bu işverenlerin işe dönüş ve ilave istihdam teşviklerinden yararlandığı tüm prim desteklerinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsili söz konusu olacaktır.

Teşvikten yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 09.07.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM