BASINDAN YAZILAR
Beş Yıl Hiç Beyanname Verme, 53.920 TL Öde, Kurtul - MuhasebeTR

Beş Yıl Hiç Beyanname Verme, 53.920 TL Öde, Kurtul

Bugün sizlere, yaklaşık 5 milyon gerçek kişiyi ilgilendiren 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halleri de dahil olmak üzere, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahlar üzerinden ödenecek asgari vergi tutarları ile ilgili avantajları anlatacağım.

Yukarıdaki şekilde hesapladığım vergilerin, Eylül 2021 ayı sonuna kadar peşin ödenmesi durumunda; hesaplanan tutarlar üzerinden ayrıca %10 oranında peşin ödeme indirimi de var. Ayrıca isterseniz ödeyeceğiniz tutara katsayı uygulanarak, taksitle de ödeme yapabilirsiniz.

Türkiye'de toplanan gelir vergisinin %93'ü kaynakta kesinti (tevkifat) suretiyle tahsil edilmektedir. Yaklaşık 4.5 milyon beyannameli gelir vergisi mükellefinden tahsil edilen vergi, toplam gelir vergisinin sadece %4'üdür.

Dolayısıyla, matrah beyan etmeyen ya da çok az matrah beyan eden mükellef sayısı oldukça fazladır. Bu mükellefler, matrah artırımı ile yine çok kârlı çıkmaktadırlar. Yukarıdaki tabloda, matrah artırımı nedeniyle %20 oranında vergi ödeyecekler; hiç beyanname vermemiş ya da beyannamelerini eksik vermiş ve borçlarını düzenli ödemeyenlerdir.

HİÇ MÜKELLEFİYETİ OLMAYANLAR NASIL MATRAH ARTIRACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı bu sorunun yanıtını 2021/7 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi'nde aşağıdaki gibi vermiştir:

 

“Mükellefiyet kaydı olmadığı halde 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre matrah artırımında bulunmak üzere müracaat edenlerin, matrah artırımında bulunulan vergi /vergilerden, gerekli kimlik tespiti yapıldıktan sonra, mükellefiyet tesis işlemleri müracaat tarihi itibariyle yapılacak ve gerekli tahakkuk ve yapılandırma işlemlerinin yapılmasından sonra açılış tarihi itibariyle mükellefiyetleri kapatılacaktır.

Ancak, mükelleflerin talepte bulunmaları halinde; matrah artırımıyla birlikte matrah artırdıkları dönem /dönemler itibarıyla geçmişe yönelik olarak, mükellefiyet tesis edilebilecektir.

Faaliyetlerine devam edeceklerini bildiren mükellefler hakkında ise, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtildiği şekilde işlemler yerine getirilerek, mükellefiyetin tesisi ve devamı sağlanacaktır.

7326 sayılı Kanun ve ilgili tebliğ kapsamında; matrah artırımında bulunabilecek vergilerden herhangi birinden matrah artırımı talebinde bulunan mükellefler, anılan Kanun ve ilgili Tebliğde zorunluluk getiren haller dışında, herhangi bir vergi türünden matrah artırımında bulunmaları için zorlanmayacaklardır.”

VERGİDE YENİDEN DOGMAK MÜMKÜN…

Matrah ve vergi artırımı; gerek vergi mükelleflerine gerekse de vergi mükellefi olmayıp matrah artırımı için vergi mükellefiyeti tesis ettirenlere, matrah artırımında bulunulan yıllarla ilgili olarak vergi incelemesine alınmama garantisi vermektedir.

■ Ülkemizde binlerce şirket ortağı, şirketlerinden ne kâr payı ne de maaş ya da huzur hakkı almamalarına rağmen “gül gibi” geçinip gitmekte, kredi kartı ile ciddi paralar harcayabilmektedir. Şirket işleyişinde de sürekli ortaktan para girişi olan şirketlerin sayısı da hiç küçümsenemeyecek sayıda.

■ Evini 5 yıl içinde satanlar,

■ Yurtdışı gelirlerini beyan etmeyenler,

■ Tahsil ettikleri gelirlerini eksik bildirenler,

■ Bir yıl içinde birden fazla otomobil, ev, arsa ve arazi alıp satanlar,

■ Gelirleri ile harcamaları arasında uçurum olup, kredi kartı ile işlem yapıp iz bırakanlar,

■ Çevrelerinde onlar için “daha düne kadar hiçbir şeyleri yoktu” denilen ve şimdi çok şeyleri olanlar ve daha niceleri.

Bu düzenlemeler tam size göre, kaçırırsanız ileride sizi üzerler. Benden söylemesi…

Gidin mükellefiyet tesis ettirin. Bilanço esası/Serbest Meslek Erbabı sütununa göre, matrah artırımında bulunun. Neden, bu çerçevede bulunun diyorum: İlk sütunda yer alan bedeli öderseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan 7 gelir unsuru yönünden dokunulmaz hale gelirsiniz. Zaten hepsi 54.920 TL. Katma Değer Vergisi'ni ilgilendiren beyan etmediğiniz hususlar var ise; bununla ilgili olarak da 48.528 TL ödeyip, 5 yılla ilgili Katma Değer Vergisi vergi artırımı da yapabilirsiniz.

Vergi uygulamalarına muhatap olmamak için; yaşınız ne olursa olsun, doğum tarihinizi 01.01.2021 yapabilirsiniz. İnceleme ve para takibi işlemlerinin daha da artacağı önümüzdeki günlerde, böyle bir konforu satın almak için acele edin. Unutmayın, son gün 31 Ağustos 2021.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 05.07.2021)

GÜNDEM