BASINDAN YAZILAR
Mali Tatilde Hangi Bildirimler Erteleniyor? - MuhasebeTR

Mali Tatilde Hangi Bildirimler Erteleniyor?

Mali tatil, her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu süre içerisinde kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ertelenmektedir. Mali tatilde yapılan erteleme, iş ve sosyal güvenlik uygulamalarını da kapsamaktadır.

2007 yılından itibaren her yıl temmuz ayının birinci günü ile yirminci günü arası mali tatil olarak kabul edilmektedir. Temmuz ayının yirmi günü de mali tatile dâhil edilmektedir. Eğer haziran ayının son günü tatil gününe rastlıyorsa, mali tatil temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Bu durum, yirmi günlük mali tatil süresinin uzamasına neden olmaz, her koşulda mali tatil temmuz ayının yirminci günü sona erer.

Mali tatil süresince bir çok kamu yükümlülükleri ertelenir. Yirmi günlük sürenin dinlenme amacıyla verilmesi sonucunda, sadece mali tatil günleri değil, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük dönemde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için de erteleme yapılmaktadır.

Mali tatil sonrası kamu yükümlülüklerinin ertelenmesi iki türlü uygulanmaktadır. Bunlar, yasal süresinin son günü mali tatile rastlayan yükümlülükler ile 21-25 Temmuz (bu tarihler dâhil) arasında biten yükümlülüklerdir. Bu ayrıma göre yasal süresinin son günü mali tatile rastlayan yükümlülükler mali tatil bitiminden itibaren yedi gün uzatılmış sayılırken, 21-25 Temmuz (bu tarihler dahil) arasına rastlayan yükümlülüklerin son günü ise mali tatilin son gününü izleyen beşinci günün mesai bitimine kadardır. Beşinci günün Pazar gününe denk gelmesi durumunda ise takip eden ilk iş günü bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekecektir. Sigortalı İşe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2021 Salı günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 26 Temmuz 2021 Pazartesi Günü, bildirge vermenin son günü olarak kabul edilecektir.

Mali tatil uygulaması genel itibariyle mali işlerle ilişkilendirilse de 5604 Sayılı Kanun'un ikinci maddesinde iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından yükümlülükler de kapsama alınmıştır.

İlgili maddeye göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu'na göre yapılan beyan, bildirim ve ödemeler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılan bildirimlerin erteleneceği düzenlenmiştir.

Ancak niteliği gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 02.07.2021)

GÜNDEM