BASINDAN YAZILAR
Varlık Barışında Süre Uzayacak Mı? - MuhasebeTR

Varlık Barışında Süre Uzayacak Mı?

Bize göre “1 taşla 8 kuş vurulabilecek”, kimilerine göre ise “bir babanın oğluna bile yapmayacağı nitelikte”  bir düzenleme olan varlık barışı, süre uzatımı yapılmadığı takdirde, 2 gün sonra sona eriyor. Yani, son gün, 30 Haziran!..

Hemen telaşa kapılmayın, bize göre kısa bir süre içerisinde varlık barışında süre uzatımı yapılacak.

Bugüne kadar kaç varlık barışı düzenlemesi yapıldı?

2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 varlık barışı düzenlemesi yapıldı. 7’nci olan ve şu an yürürlükte bulunan düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun geçici 93. maddesinde yer alıyor.

Varlık barışı ekonomimiz için çok önemli

Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi alınarak Türkiye’ye geri getirilmesini veya sisteme dahil edilmesini sağlayan önemli bir düzenleme.

Varlık barışı, her ülke açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü, hemen her ülke kendi vatandaşlarının olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kendilerine getirmek istiyor. Bu şekilde, karşılıksız büyük bir finansal kaynağa sahip olmayı amaçlıyor. Ülkemizin hedefi de, vatandaşların yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Varlık barışı kapsamında vergisiz olarak Türkiye'ye getirilmesi, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların yine vergisiz olarak yasal kayıtlara dahil edilmesi.

Bazı uzmanlar varlık barışına “Türkiye’den çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem çıkarılan paraların vergisiz olarak Türkiye’ye geri getirileceği veya sisteme dahil edileceği gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Ancak, dün olduğu gibi bugün de, yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Bunlar zaten ülkemizin parası, bizim kaynağımız.

Varlık barışı kamuoyuna tam olarak anlatılamadı

Çok enteresandır, bugüne kadar çıkarılan varlık barışı düzenlemeleri kamuoyuna tam olarak anlatılamadı, zaten kimse de tam olarak anlamadı! Bu nedenle de, yararlananların sayısı hep sınırlı kaldı. Bunun anlaşılamamasından hemen herkes sorumlu.

Bazı vergi ve finans uzmanları, varlık barışının vergisiz düzenlenmesi ve üzerinden vergi alınmaması nedeniyle Maliye’nin konuya ilgisiz kaldığını ifade ediyorlar. Ancak, bu doğru değil, Maliye bu konuda elinden geleni yapıyor. Tabi, bu sadece Maliye’nin değil, iş dünyasının, STK’ların, yani hepimizin görevi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu, yararlananlara hangi avantajların sağlandığını iyi anlatmalıyız.

Varlık barışında vergi yüzde sıfır, kaçırmayın

Varlık barışında vergi oranı yüzde sıfır. Evet, yanlış duymadınız, hiç vergi ödemeden varlık barışından yararlanabiliyorsunuz! Kaçırılmaması gereken büyük bir avantaj!

Yararlanana ciddi vergisel avantajlar sağlıyor

Varlık barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan önemli bir düzenleme. Herhangi bir mali yüke katlanmadan işletmelerin mali yapısını düzeltiyor, belli başlı mali ve finansal sorunlarını çözüyor. Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor, bildirilen tutarların ortaklara dağıtımı kar payı dağıtımı sayılmıyor ve stopaja tabi tutulmuyor vs.

Varlık barışı ile 1 taşla 8 kuş vurabilirsiniz!

Varlık barışından yararlanılarak vergisel anlamda 1 taşla 8 kuş vurulması mümkün bulunuyor.

1) Kayıt dışı varlıklar sorgusuz sualsiz kayda alınabiliyor!

2) Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar için 1 TL bile vergi ödenmiyor.

3) Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir/kazanç olarak dikkate alınmıyor ve vergilendirilmiyor, ortaklar tarafından vergisiz olarak işletmeden çekilebiliyor.

4) Bildirimde bulunan kişiler, ortağı olduğu şirket, diğer şirket ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında bu işlemden dolayı herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmıyor, ceza kesilmiyor.

5) Varlık barışı, yararlanan mükellefler hakkında diğer konularda vergi incelemesi yapılmasına engel oluşturmuyor. Vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkan matrah farkının varlık barışı kapsamında bildirimde/beyanda bulunulan varlıkların kayıt dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin bulunan matrah farkına ilişkin olarak rapor düzenlenmiyor, inceleme konusu sadece bu hususu kapsıyorsa mevcut inceleme iptal ediliyor.

6) Bildirilen varlıklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulabiliyor, bilançoda Fon hesabında tutulacak olan tutarlar sermayeye ilave edilebiliyor veya şirket ortaklarına dağıtılabiliyor.

7) Fondaki tutarların ortaklara dağıtılması halinde stopaj yapılmıyor, bu tutarlar ortaklar tarafından beyan edilmiyor ve vergilendirilmiyor.

8) Fon hesabında bulunan tutarlar işletmenin tasfiyesi, birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmiyor.

Varlık barışında uzatma yetkisi var mı?

Varlık barışı düzenlemesi 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Herhangi bir uzatma olmadığı takdirde, 30 Haziran 2021 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecek. Ancak, Cumhurbaşkanımıza, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verildi. Yani, Cumhurbaşkanımız, varlık barışının süresini toplamda 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatabilir.

Peki, varlık barışında süre uzar mı?

Son bir haftadır en çok sorulan soru bu.

Evet, varlık barışında süre uzayacak, uzatılmalı da. Süre uzatımına ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanacağını düşünüyorum.

Varlık barışında süre yıl sonuna kadar uzayabilir!

30 Haziran’da sona erecek olan varlık barışının süresinin, yıl sonuna kadar 6 ay daha uzatılması bekleniyor. Bize göre, süre uzatımı 3 ay veya 6 ay olabilir. Bu konudaki tercih tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızda bulunuyor.

Süre uzatımının kaç ay yapılacağını hep beraber bekleyip görelim!

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 29.06.2021)

GÜNDEM