BASINDAN YAZILAR
Vergi İndirimi, Yaş Şartı Olmadan Erken Emekli Eder! - MuhasebeTR

Vergi İndirimi, Yaş Şartı Olmadan Erken Emekli Eder!

Vergi indiriminden faydalanabilen engelli çalışanlar belli şartlarla yaş şartı olmaksızın erken emekli olabilmektedir. Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişiler engellilik vergi indirimi başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile ve İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulamasını kullanarak sistem üzerinden ya da bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Engellilik vergi indiriminden faydalanacak olan işçilerin başvuru dilekçelerine ilave edilecek belgeler Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasında;

  • Çalıştığı iş yerinden alacağı işçi olduğunu gösterir belge.
  • T.C. kimlik numarası,
  • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği şeklinde sıralanmıştır.

VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sosyal güvenlik reformunda engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduğu tespit edilen 4/1-a (SSK) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların, SSK (506 s.) Kanununda öngörülen aylığa hak kazanma şartları korunmuştur. Buna göre;

  • 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı ile yaşlarına bakılmaksızın emekli olmaları söz konusudur.
  • 06.08.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar ise;

1. derecede engelliliği (%80-%100 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

2.derecede engelliliği (%60-%79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

3. derecede engelliliği (%40-%59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

Şartlarıyla emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri hâlinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olanların emekliliğe hak kazanma şartlarına ilişkin tablo:

Bu kapsamda olanların sevk ve kontrol muayene işlemleri eski SSK (506 sayılı) Kanununun uygulamasında olduğu şekilde yapılmaya devam edilmektedir.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine eklemeleri gerekmektedir.

SEVK VE KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ

SGK (5510 S.) Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalıların eski SSK (506 s.) Kanununda öngörülen aylığa hak kazanma şartları aynen korunduğundan bu sigortalıların ilk sevk işlemleri ile sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır.

Vergi indirimi hakkını elde etmesi nedeniyle SGK tarafından bu kapsamda emeklilik aylığı bağlananların vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde herhangi bir ihbar veya şikâyet alınması, sigortalıların engellilik oranlarıyla ilgili olarak bir tereddüde düşülmesi ya da yapılan teftişler sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmasının talep edilmesi hâlinde sigortalılar engellilik indiriminden yararlanılmasına ilişkin rapor vermeye yetkili sağlık kurumlarına sevk edilerek, düzenlenen sağlık kurulu raporları Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecek ve sonucuna göre işlem yapılmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 28.06.2021)

GÜNDEM