BASINDAN YAZILAR
Meslek Kodunu Hatalı Bildirene Ceza Var - MuhasebeTR

Meslek Kodunu Hatalı Bildirene Ceza Var

Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodu ile bildirilmesi önem arz etmektedir.

5510 sayılı Kanuna göre; Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır

Yapılan düzenlemeye göre Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun bildirilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezası 01/01/2018 tarihi itibarıyla, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Kırşehir ilinde 01/06/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde 01/01/2018 tarihinde, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde ise 01/01/2020 tarihinde ve Türkiye genelinde 01/07/2020 tarihi itibariyle meslek kodlarının uygun tercih edilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

SGK tarafından yayınlanan genel yazı ile birlikte işveren tarafından talep edilen meslek kodu değişiklik taleplerinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

SGK tarafından yayınlanan 2020/08 sayılı İdari Para Cezaları Genelgesi ile birlikte de muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında (2021 yılı için 357 TL) idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu idari para cezaları işyeri bazında uygulanırken her bir beyanname dönemi için ayrı ayrı uygulanacaktır. İdari para cezası hükmü yürürlük tarihi 01/01/2018 olduğundan 2018 Ocak dönemine ait beyannameden itibaren başlamak üzere idari para cezası uygulanacaktır.

İdari Para Cezalarına dair uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması SGK tarafından gerekli görülmüştür.

Kanun hükmünün yürürlük tarihi 01/01/2018 olduğundan, idari para cezası 01/01/2018 tarihi itibarıyla, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

Sigortalıların meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepleri, meslek kodu ve adının gerçeğe aykırı bildirildiğine dair SGK tarafından tespitin bulunması durumunda, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.

Aynı zamanda meslek kodu ve adının gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde tespit edilmesi halinde de idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere dair de idari para cezası uygulanacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 24.06.2021)

GÜNDEM