BASINDAN YAZILAR
Fesihte Bildirim Süresine Uymayan Tazminat Öder - MuhasebeTR

Fesihte Bildirim Süresine Uymayan Tazminat Öder

Hem işçi hem de işveren fesih durumunda bildirim süresine göre hareket etmek zorunda. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde iki taraf da ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilir.

İşverenler işçilerinin iş sözleşmelerini feshetme hakkına sahipler. Ancak İş Hukuku, işçinin korunması adına bildirim süresi öngörüyor. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, bunu bildirmek zorunda. İşçinin de ayrılırken önceden bilgilendirmesi şart. Buna uyulmaması halinde her iki taraf da ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Bildirim süresi; işi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta, 6 aydan fazla, 1.5 yıldan az sürmüş işçi için 4 hafta, 1.5 yıldan fazla, 3 yıldan az sürmüş işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 haftadır.

BRÜT ÜCRET KADAR

İşçi veya işveren bildirim süresine uymazsa, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. İhbar tazminatı bildirim süresine ilişkin brüt ücret kadardır. Dolayısıyla işveren 3 yıldır birlikte çalıştığı işçisini bildirim sürelerine uymadan işten çıkartırsa 2 aylık brüt ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemek durumundadır. İşçinin veya işverenin yeni bir iş bulmuş olması bildirim sürelerine uymama hakkını doğurmaz. Çoğu kez işverenlerin bildirim sürelerini bölerek kullandırmak niyetinde olduğunu görüyoruz.

SÜRE BÖLÜNEMEZ

Yani işveren 3 yıldır kendisine bağlı olarak çalışan işçisini işten çıkartırken, 2 aylık bildirim süresinin yalnızca 1 ayında işçiyi çalıştırmak, kalan bir ayın ise parasını ödeyerek işçiyi bir ayın sonunda işten çıkarmak istiyor. Ancak bu uygulama kanuna aykırı. İşveren işçisini bildirim süresinin bir bölümünde çalıştırmak, bir bölümünde ise çalıştırmadan parasını ödemek şeklinde bir uygulamaya zorlarsa, bildirim süresini hiç kullandırmamış olarak değerlendirilir. Bu durumda bildirim süresinin bir bölümünde çalıştırılıp, bir bölümünün parasını alan işçi dava açarsa ihbar tazminatını alabilir.

'HAKLI NEDEN'DE BEKLEMEYE GEREK YOK

Bildirim sürelerine uyma zorunluluğu haklı nedenle fesihlerde söz konusu değildir. Örneğin, işçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarda bulunması gibi durumlarda işveren bildirim süresini beklemek zorunda değildir. Aynı şekilde işçi de, işverenin kendisine sataşmada bulunması halinde beklemeden sözleşmesini feshedebilir.

GÜNDE 2 SAAT YENİ İŞ ARAMA İZNİ

İş sözleşmesini hangi taraf sonlandırmak isterse istesin, bildirim süresi içinde işçinin günde 2 saat yeni iş arama izni bulunuyor. Bildirim süresi boyunca işçi kendisine verilen işleri eskisi gibi yapmak zorundadır, işverenin de ücret ödemeyi sürdürmesi şart. Bildirim sürelerinin bir bölümünde çalışılıp kalan bölümüne ilişkin bedelin ödenmesi ancak bu talep işçiden gelirse mümkündür. Ancak bu durumda işverenin işçinin bunu özgür iradesiyle talep ettiğini, herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını ve bu durumun işçinin herhangi bir hakkını kısıtlamadığını ispatlaması gerekir. Aksi halde işçi 'Baskı altında bu yönde kullanıma zorlandım' diyerek dava açma hakkına sahiptir.

(Kaynak: Okan Güray Bülbül / Akşam Gazetesi | 22.06.2021)

GÜNDEM