BASINDAN YAZILAR
Dava Açma Uzlaşmadan Vazgeç %50 İndirimi Kap! - MuhasebeTR

Dava Açma Uzlaşmadan Vazgeç %50 İndirimi Kap!

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile devlete ait vadesi 30 Nisan 2021'e kadar olan vergi ve sigorta alacakları dahil toplam 476 milyar TL'yi bulan amme alacağının, amme borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilmesi olanağı yanında; uzlaşma ya da dava açma safhasında bulunan tarhiyatlarla ilgili uzlaşmadan vazgeçerek ya da dava açmayarak ciddi indirimler ile ödeme imkanı getirilmiştir.

Bugün sizlere, Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarından doğan; dava açma süresi geçmemiş alacaklar ve uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar ile ilgili Kanun'dan faydalanmanın sağladığı fırsatları anlatacağım.

KESİNLEŞMEMİŞ ALACAKLAR

09.06.2021 tarihi itibarıyla, ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmamış ya da uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş kesinleşmemiş alacaklar ile ilgili olarak; dava açılmaması ya da uzlaşmadan vazgeçilmesi durumunda, bu Kanun hükümlerinden faydalanılması halinde aşağıdaki ciddi indirimler söz konusu olmaktadır.

30 GÜNE DİKKAT!

Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talebinde bulunmuş olan mükelleflerin; bu taleplerini geri çekerek, bağlı bulundukları vergi dairelerinin kendilerine vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ etmelerini sağlamak gerekmektedir.

Gerek uzlaşma gerekse kendilerine vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilip, henüz 30 günlük dava açma süresi dolmamış mükelleflerin, 30 günlük süre dolmadan bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları şarttır.

Bu durumda olanlar, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süreyi geçirirlerse; dava açma süresi geçer ve tarhiyat kesinleşir. Kanun'un düzenlediği birçok düzenlemede son başvuru süresinin 31.08.2021 olarak belirlenmesi, sizi yanıltmasın. Yazılan vergi inceleme raporundaki tespitler ve taksitle ödeme imkânı da değerlendirilerek; vergi mükelleflerinin uyuşmazlık yaratmak yerine, bu ciddi indirimlerden yararlanarak yollarına devam etmelerinde fayda var.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 19.06.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM