BASINDAN YAZILAR
İşverene Nefes Olan Asgari Ücret Desteği Ne Zaman Verilecek? - MuhasebeTR

İşverene Nefes Olan Asgari Ücret Desteği Ne Zaman Verilecek?

Milyonlarca işveren bu soruyu soruyor, 'İşverene nefes olan asgari ücret desteği ne zaman verilecek?'

2016 yılında asgari ücretin bir önceki yıla göre artış oranı %29,03 oldu. Artış sebebiyle kanun koyucu bu zam oranını da dikkate alarak işveren maliyetlerinin bir kısmına destek olmak adına asgari ücret desteğini uygulamaya koydu.

14.01.2016 tarihinde 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayatımıza giren Asgari Ücret Desteği 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında da devam ettirildi.Asgari ücretin artış oranı ile işverenlerin maliyet dengesini korumak adına getirilen asgari ücret desteğinin herhangi bir başvuru koşulu olmamakla birlikte, 5510 sayılı kanunun Geçici Madde 68, 71, 75, 78, 80 gereği uzun vadeli sigorta primine tabi işçi çalıştıran işverenlere yönelik olduğu da açıkça belirtilmiştir.

Örneğin; işyerinde sadece sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışan (emekli çalışan) istihdam edilmesi durumunda bu destekten yararlanılması mümkün değildir.

Kayıt dışı işçi çalıştırılması,

Fiilen çalışmadığı halde kişinin sigortalı olarak gösterilmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ödememesi durumlarında da işverenler bu destekten yararlanamamaktadır.

2016-2020 YILLARINDA UYGULANAN DESTEK KAÇ PARAYDI?

2016 yılından 2020 yılına kadar uygulanan Asgari Ücret Desteklerinin kanunlaşma maddelerine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan genelgelerle verilecek destek tutarlarını tabloda ele aldım.

Tabloyu dikkatle inceleyenlerin gözünden kaçmamış olması gereken oldukça önemli bir durum var. Gelin açıklayayım; Asgari Ücretteki artış maalesef Asgari Ücret Desteğine aynı oranda/tutarda yansıtılmamıştır. Destek rakamlarının yükseltilmesi bir tarafa, son 2 yılda destek tutarları da giderek azaltılmıştır.

2021 YILINDA UYGULANACAK DESTEK TUTARI 75 TL

28 Aralık 2020 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4.Toplantısında dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında Asgari Ücret Desteğinin Aylık 75 TL olarak devam edeceğini belirtmişti fakat 2021 Haziran ayında olmamıza rağmen Asgari Ücret Desteği halen kanunlaşmamıştır. Diğer taraftan, Asgari Ücret Desteği kanunlaşsa bile Kısa Çalışma ve Nakdi Ücretsiz İzin uygulaması dolayısıyla gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) dönemlerde bu işyerleri destekten yararlanamayacaklar.

Asgari Ücret Desteği bilindiği üzere neredeyse tüm teşvikler gibi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nde yer alan verilere göre Haziran 2021 tarihi itibariyle Fon Varlığı 86 milyar 958 milyon 88 bin TL oldu.

İşsizlik Sigortası Fonunun gelirleri işçi payı, işveren payı ve devlet katkısı şeklinde olmaktadır. Fonun asıl kurulma amacı; işsiz kalan vatandaşlarımıza gelir güvencesi sağlamak ve bu kişileri işgücü piyasasına kazandırmak. Ancak pandemi sürecinde fonda gelir-gider dengesi bozuldu, işsizliğin yarattığı yaraları sarmaya yardımcı oldu.

Pandemi sürecinde Asgari Ücret Desteği kanunlaşmamış olsa da İşsizlik Sigortası Fonundan bu süreçte İşverene 4447 sayılı kanunun geçici 26, 27, 28, 30 gibi teşvikler verilmiş ve hali hazırda verilmeye de devam etmektedir.

İşverenlere sağlanan bu teşvikler İşsizlik Sigortası Fonundaki varlıkları azaltmakta, yapılandırmalar sebebiyle Fonun gelirlerinden olan işveren payları da gelir-gider dengesini arttırmaktadır.

30 haziran sonrası neler olacağı hala şüpheliymiş,

Asgari ücret iki katına çıkmasına rağmen destek oranı bu hıza eşlik edememiş,

Normalleşmeye çalışan işverene 2021 desteği hala verilmemiş,

Ay sonu gelmeden SGK bir sürpriz yapar mı beklenmekteymiş…

(Kaynak: Mert Nayır / Gazete Vatan | 18.06.2021)

GÜNDEM