BASINDAN YAZILAR
SGK’ya Borcu Bulunan İş Yerlerine Pratik Yol Haritası -1- - MuhasebeTR

SGK’ya Borcu Bulunan İş Yerlerine Pratik Yol Haritası -1-

Halk arasında “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmî Gazete’de yayınlanmasını müteakip SGK tarafından uygulamaya başlandı.

İş yeri sahibi ya da ortağı olan çok sayıda değerli okurumuzun istekleri doğrultusunda bu yazımızda SGK borç yapılandırmasına ilişkin izlenmesi gereken pratik yol haritasından söz edeceğiz.

Yapılandırma başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler

Torba Yasa’da öngörülen SGK borçlarından dolayı SGK tarafından önceden hazırlanan matbu başvuru formu eksiksiz doldurularak en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar;

  • e-Sigorta kanalıyla
  • İş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da
  • Posta kanalıyla gönderilmelidir. Belirtilen tarih geçirilirse yapılandırma hakkı kaybolacaktır. e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla veya posta yoluyla yapılacaktır.

SGK KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU

SGK (5510 s.) Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki iş yeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

ADİ POSTA YERİNE TAAHHÜTLÜ POSTA DAHA GARANTİ

Başvuruların posta yolu ile yapılması hâlinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih, kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması hâlinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Bu bağlamda okuyucularımıza adi posta yerine taahhütlü, iadeli taahhütlü seçenekleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Keza bu şekilde başvuru formunun gönderilmesi hâlinde hem süre kaçırılmayacak hem de güvenli bir şekilde formun ulaşacağından emin olunacaktır.

PEŞİN ÖDEMEDE 1/KASIM/2021 TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 1/Kasım/2021 (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar ödenmesi şarttır.

TAKSİTLERDE ÖZEL-KAMU SEKTÖRÜ AYRIMI

Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

  • 6 eşit taksit için %9,
  • 9 eşit taksit için %13,5,
  • 12 eşit taksit için %18 ve
  • 18 eşit taksit için %27

Taksitlendirme farkı ilave edilecektir. İlk taksit ödeme süresi 1/11/2021 tarihinde sona erecektir. Yapılandırılan borçlar için;

  • Özel sektör iş yeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar,
  • İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince 24 eşit taksit için %36, 30 eşit taksit için %45, 36 eşit taksit için %54 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar,

Taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idareleri tarafından en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir. 

           ***

“İnsanın hiçbir şey bilmediğini bilmesi için çok şey öğrenmesi gerek.” Sokrates

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 16.06.2021)

GÜNDEM