BASINDAN YAZILAR
SGK Prim Günleri Eksik Yatırılan Tam Kıdem Tazminatı Alır Mı? - MuhasebeTR

SGK Prim Günleri Eksik Yatırılan Tam Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Değerli okurlar; bugün sizlerden gelen ve epey biriken soruların bir bölümüne yanıtlar vereceğim.

SGK PRİMİ EKSİK YATIRILAN TAM KIDEM TAZMİNATI ALIR MI?

MAHMUT CEYLAN

Mustafa Bey, 15.10.1968 doğumluyum. 01.07.1988 SSK girişliyim. Son olarak 2000 yılından bugüne yaklaşık 19 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Ancak prim gün sayım 3900 olarak görünüyor kayıtlarda. Belli ki sigorta primlerim yatırılmamış. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim ve işyerinden kıdem tazminatı alabilir miyim?

Mahmut Bey, 23.5.2002 tarihinde; sigortalılık süresi 11 (dâhil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 aydan (dâhil) fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün prim ödeyerek emekli olabilir.

Öte yandan 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme koşulunun yerine getirildiği tarihe göre 506 sayılı Kanun’da belirlenen yaş koşulunu bekleyerek aylığa bağlanmak üzere emekli olmak da mümkündür. Buna kısmi emeklilik diyoruz (506 sayılı Kanun, Madde: 81/C).

Gerçek sigortalılık süresinin belirlenmesi emekliliğe hak kazanma koşullarını doğrudan etkileyeceği için burada öncelikle sigortalılığın tespiti davası açılmasında fayda bulunmaktadır. Öte yandan kısmi emekliliğe hak kazanılmış olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bu hususta alınacak bir belge ile işverene iş sözleşmesinin kısmi emeklilik nedeni ile feshedildiğini bildirmek ve kıdem tazminatını talep etmek mümkündür. İşveren bu konuda ödeme yapmazsa, öncelikle zorunlu olarak arabulucuya başvurulmalı, anlaşma sağlanamazsa kıdem tazminatının tahsili için iş mahkemesinde dava açılmalıdır.

İŞE GİREN İŞÇİNİN İŞSİZLİK

MAAŞI YANAR MI?

ELİF ÇAKIR

4 yıldır çalıştığım işyerinden işveren tarafından çıkartıldım. İşsizlik maaşı için başvuru yaptım; fakat sonuçlanmadan işe başlama ihtimalim var. Bu işe girersem o para hakkım yanar mı?

Elif Hanım, işsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yapılan bir parasal ödemedir. İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği kesilir. Öte yandan sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

KIDEM TAZMİNATI ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ DEĞİŞTİ

AKİF YAÇAN

Mustafa Bey, 2012 yılının 11’inci ayında emekliliğe ayrıldım. İşyeri kıdem tazminatımı halen vermedi. Kıdem tazminatı zaman aşımı kaç yıldır?

Akif Bey, 7036 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu kıdem tazminatı zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür (7036 sayılı Kanun 15. Madde, 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde: 3).

Kıdem tazminatı zaman aşımı süresini kısaltan düzenlemenin (4857, Ek 3. Madde) yürürlüğe girdiği tarihten (25.10.2017) sonra sona eren iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı zaman aşımı süresi 5 yıl olarak uygulanacaktır.

25.10.2017 tarihinden önce sona eren iş sözleşmelerine ilişkin kıdem tazminatı zaman aşımı için geçiş hükmü getirilmiştir (4857 sayılı Kanun Geçici Madde: 8). 25.10.2017 tarihinden önce işlemeye başlayan zaman aşımı süresi, değişiklikten önceki (10 yıllık) zaman aşımı süresine tabi olmaya devam eder.

25.10.2017 tarihinden önce sona eren iş sözleşmeleri nedeniyle işlemeye başlayan kıdem tazminatı zaman aşımının dolmayan kısmı 5 yıldan fazla ise 25.10.2017 tarihinden itibaren 5 yılın geçmesi ile zaman aşımı süresi dolmuş olacaktır.

Akif Bey, Kasım 2012’de iş sözleşmesini sona erdirmiş. Kıdem tazminatı bu tarihten işlemeye başlayacaktır. Şu halde zaman aşımına ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği 25.10.2017 tarihinde, zaman aşımının (eski düzenlemeye göre) dolmayan kısmı 5 yıldan fazladır. Bu nedenle okurumuzun kıdem tazminatı alacağına ilişkin zaman aşımı 25.10.2017 tarihinden 5 sene sonra 25.10.2022 tarihinde dolacaktır.

GÜNSÜZ İŞE GİRİŞ

CEM SEVER

13.01.1988 yılında bir işyerinde çalıştım. İşyeri sigorta girişimi yaptı ve bana SSK kartımı verdi. Fakat SSK bana, “İşvereniniz 1988 yılı dönemlerine ait bordrolarını vermemiş, o yüzden 50 yaşında emekli olamıyorsunuz” dedi. 13.08.1966 doğumluyum, 13.01.1988 girişliyim. Şu anda 5610 gün primim var. Şimdi ne yapmam lazım?

Cem Bey, 13.01.1988 sigorta başlangıcınız ile 25 yıl 50 yaş 5375 gün ile emekli olabilirsiniz. Ancak işveren ilgili dönemlere ait 4 aylık ücret bordrolarını vermediğinden dolayı girişiniz emeklilik hesabına sayılmamıştır. Ancak siz emeklilik dilekçesi verip emekliliğiniz reddedildikten sonra iş mahkemesine hizmet tespit davası açarsanız, davayı kazandığınızda birikmiş aylıklarınızı da alırsınız.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 16.06.2021)

GÜNDEM