BASINDAN YAZILAR
Maliye Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Avantajlar! - MuhasebeTR

Maliye Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Avantajlar!

Kamu alacaklarını yapılandıran ve halk arasında "Yeni Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09 Haziran 2021 günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önceki yazılarımızda SGK borç yapılandırmasından bahsetmiştik. Değerli okurlarımızın istekleri doğrultusunda bu yazımızda Maliye’ye olan borçların yapılandırılması ve affıyla ilgili getirilen avantajlardan söz edeceğiz.

EN KAPSAMLI YAPILANDIRMA VE AF

Torba Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkânından tutun da vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesine kadar kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca;

 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hâle getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler hâlinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi hâlinde asıllarında %25 indirim yapılması ile
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi hâlinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi hâlinde; 

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • Önceki Torba Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkân ve kolaylıklar getirilmiştir.

MÜRACAAT SÜREYE BAĞLI

Torba Kanun'la saydığımız imkânlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması mecburidir. Aksi takdirde yapılandırma imkânı kaçırılmış olunacaktır.

Diğer yandan tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31 Aralık 2021 tarihine kadar Torba Yasa'da yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak şartıyla yeniden değerleme imkânı getirilmiştir.

Son olarak yapılandırmada taksit sayısı ve süresi uzadıkça maliyet arttığından peşin ödeme seçeneğinin daha cazip olduğunun altını çizelim.

                   ***

“Hayatın bana öğrettiği her şeyi sadece üç kelime ile özetleyebilirim: Her şey geçer...” R. FROST

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 12.06.2021)

GÜNDEM