BASINDAN YAZILAR
Stajyer Öğrencilerin İş Kazalarının Bildirimi Nasıl Yapılacak? - MuhasebeTR

Stajyer Öğrencilerin İş Kazalarının Bildirimi Nasıl Yapılacak?

İşletmelerde beceri eğitimi kapsamında staj yapan çok sayıda öğrenci bulunmamaktadır. Staj döneminde öğrencilerin sigorta primi okulları tarafından ve asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak üzere ücreti de işyeri tarafından ödenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden stajyerlere de eğitim verilmesi gerekir.

5510 Sayılı Kanuna göre, "meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler" hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.

5510 Sayılı Kanuna göre stajyer öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulanlar için okulları; yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için yükseköğrenim kurumlarıdır.

Bu anlamda stajyer öğrenciler ile stajın gerçekleştiği işyeri işverenleri arasında sigortalılık ilişkisi SGK nezdinde doğmamaktadır.

Stajyer öğrencilerin maruz kaldığı iş kazalarının bildirimi, kısa vadeli sigortalı kolları açısından prim ödeme yükümlüsü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmaktadır. Her ne kadar 5/b kapsamındaki stajyer öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü okul/yükseköğrenim kurumu olsa da, 6331 Sayılı Kanun uygulaması gereğince, iş sağlığı ve güvenliği açısından stajyerlerin diğer sigortalılardan ayrı olarak değerlendirilmemesi sonucunda stajyerlerin iş kazası bildiriminin sigortalı bildirildiği işveren tarafından yapılması uygun görülmemiştir.

Ancak, stajyerlerin iş kazası bildirimleri işverenler tarafından yapılmaktadır.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği'nin 7. Maddesi ve 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Hakkında genelge'ye göre iş kazası bildirimleri staj faaliyetinin yürütüldüğü işyeri tarafından, kağıt ortamında yapılmalıdır.

Çırak ve stajyer öğrenciler ile İş-Kur kursiyerlerinin staj gördükleri sırada iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları halinde, söz konusu kişilerin çalıştığı/staj gördüğü işyeri işverenleri tarafından bildirimleri manuel olarak kağıt ortamında yapılacak ve yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi durumunda idari para cezaları eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenlerine uygulanacaktır.

Dolayısıyla sigortalı olan stajyerlerin, her ne kadar prim ödeme yükümlüsü okul/yükseköğrenim kurumu olsa da, 6331 Sayılı Kanun gereğince işverenlerin stajyerlerden de sorumlu olması nedeniyle stajyerlerin iş kazası veya meslek hastalığı durumları işverenler tarafından yapılacaktır.

Bu bildirim stajyerlerin okulları tarafından yapılmayacaktır.

Stajyerlerin iş kazası bildiriminin işverenler tarafından 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmesi gerekirken, ayrıca ilgili stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumuna da yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 11.06.2021)

GÜNDEM