BASINDAN YAZILAR
Yeni "Torba Kanun"La Bu Vatandaşlar Hemen Emekli Olabilecek! - MuhasebeTR

Yeni "Torba Kanun"La Bu Vatandaşlar Hemen Emekli Olabilecek!

Hükûmetin geçtiğimiz günlerde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” adı altında TBMM’ye intikal ettirdiği yeni “Torba Kanun” yasalaştı.

Torba Kanun'da sadece kamu borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor. Bu kanun ile birlikte aynı zamanda borçları nedeniyle emekli olamayanlar ile hak sahiplerine borcun durdurulması ile yeni emeklilik yolu da açılmaktadır.

Buna göre ister SSK (4/1-a), ister Bağ-Kur ( 4/1-b) isterse Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında emekli olmak isteyip de 4/1-b prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar bu imkândan yararlanabilecektir.

BORÇ, EMEKLİLİĞE ENGEL OLUŞTURUYORDU

Emeklilik için 4/1-b kapsamında sigortalılığı bulunanların bu kapsamdaki kendi sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanabilmesi için de sigortalının 4/1-b kapsamında geçen sigortalılıkları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi mecburi bulunmaktadır. Aksi takdirde emekli aylığı ya da geliri almak mümkün değildir.

BORCU NEDENİYLE EMEKLİ OLAMAYANLAR

Torba Kanun'la 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup henüz aylık bağlama işlemi 4/1-b (Bağ-Kur) borcu nedeniyle sonuçlandırılmamış olanların durumu da açıklığa kavuşturulmuş olacaktır.

Buna göre; Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin 4/1-b (Bağ-Kur) borçları nedeniyle SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalıların, Torba Kanun'dan söz konusu borçların durdurulması uygulamasından yararlanmak için SGK’ya başvuruda bulunmaları hâlinde, başvuru yaptıkları tarihte aylığa müstahak olmaları şartıyla aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacağı kanısındayım. Ancak bu sigortalılardan Bağ-Kur kapsamında faaliyeti devam edenlerin 2021/Mayıs ayına ait Bağ-Kur borçlarını ödemeleri gerekecektir.

Emeklilik ile ilgili uygulamayı bir örnekle somutlaştıralım. Örneğin 11.04.2021 tarihinde 4/1-a (SSK) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan Halil isimli sigortalının aylığa hak kazanma şartları yerine gelmiş olmakla birlikte emeklilik talep tarihinde 01.11.2020-31.03.2021 sürelerine ilişkin 4/1-b kapsamında sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır.

Torba Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra Bağ-Kur prim borcunun durdurulması uygulamasından yararlanmak için talepte bulunan Halil isimli sigortalının durdurulan sigortalılık sürelerine rağmen aylığa hak kazanma şartlarının devam ettiğinin anlaşılması hâlinde borç durdurma uygulamasından yararlanma talep tarihini takip eden ay başından itibaren emeklilik aylığı bağlanacaktır.

ÖLÜM EMEKLİLİK AYLIĞI TALEBİ

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesini takiben ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

Torba Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmayan veya ilk defa aylık talebinde bulunacak olan hak sahiplerinin borç durdurma uygulamasından yararlanmak istemeleri hâlinde gerekli şartları taşımaları kaydıyla aylık bağlanacaktır.

Hak sahiplerinde eşe dul emeklilik aylığı bağlanması için eşin ölümünden önce resmî nikâhlı olması ve eşin ölümünden sonra evlenmemiş olması şartlarının bulunması yeterli bulunmaktadır.

Eş haricinde kanuni şartları uyan ölen sigortalının çocukları ile anne ve babasına da aylık bağlanabilir.

           ***

“Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.” Thomas Edison

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 05.06.2021)

GÜNDEM