BASINDAN YAZILAR
Matrah ve Vergi Artırımının Maliyeti - MuhasebeTR

Matrah ve Vergi Artırımının Maliyeti

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi” 03.06.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bugün sizlere, bu kanunun matrah ve vergi artırımı düzenlemelerini Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından özetlemeye çalışacağım. Ancak sadece Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait tabloyu paylaşacağım.

MATRAH ARTIRIMI TALEP GÖRÜYOR

Son yıllarda matrah ve vergi artırımı içeren yasalar 2-3 yıl gibi kısa sürelerde mükelleflerin önüne konulmaktadır. Vergi inceleme oranının %1.6 olduğu ülkemizde, matrah artırımı her dönem mükelleflerden büyük talep görmektedir. 2016 yılında çıkartılan 6736 sayılı Yasa kapsamında 722 bin mükellef matrah artırımından faydalanmış ve 16.5 milyar TL para ödemiştir. Yine 2018 yılında çıkartılan 7143 sayılı Yasa kapsamında da yararlanılabilecek yıl sayısı az olmasına rağmen ciddi bir performans ortaya konulmuştur.

Matrah artırımı, vergi mükellefleri açısından bir kasko niteliğindedir. Matrah artırımı yaptığınızda, matrah artırımında bulunduğunuz yıllar ile ilgili olarak vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılamamaktadır. Matrah artırımında bulunan mükelleflere, matrah artırım tutarlarını ödeme zorunluluğu ve Vergi Usul Kanunu (VUK) 367. madde kapsamında inceleme yapılabileceğine ilişkin istisna hükmü, ilk olarak 7143 sayılı Yasa'da yer almış olup, yeni kabul edilen yasada da aynı hükümler korunmuştur.

Mükellefler 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi ve bazı Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajları için matrah artırımında bulunabilecekler.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin katlanacağı maliyet

Matrah artırımında bulunulan yıla ait beyannamede matrah beyan edilmemişse, matrah sıfırsa ya da hiç beyanname verilmemişse; tablodaki asgari artırım tutarları dikkate alınacaktır. Örneğin, 2019 yılına ilişkin zarar beyan eden bir şirket bu yıla ilişkin belirlenen 112.400 TL asgari artırım tutarını dikkate alacaktır.

Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacaktır. Ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için kanunun yapılandırma ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile ilgili hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla %15 oranında vergilendirileceklerdir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.

PEŞİN ÖDEMEDE %10 İNDİRİM VAR

Matrah ve vergi artırımının 31.08.2021 tarihine kadar yapılması, hesaplanan veya artırılan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi veya Katma Değer Vergisi'nin peşin veya ilk taksiti Eylül 2021'den başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Ödeme yapılmaz ise alacak gecikme zammı ile beraber takip edilecek, mükellefler matrah artırımı hükümlerinden faydalanamayacaklardır. Mükellefler, matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerinin tamamını Eylül 2021 sonuna kadar peşin olarak ödemeleri halinde bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Kanunda matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacak mükellefler tek tek belirlenmiştir. Yararlanmayı düşünen mükelleflerin, yararlanmaya engel bir hususları olup olmadığını kontrol etmelerinde fayda vardır.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 05.06.2021)

GÜNDEM