BASINDAN YAZILAR
İşte! Yapılandırılacak Tüm SGK Borçlarının Detayları - MuhasebeTR

İşte! Yapılandırılacak Tüm SGK Borçlarının Detayları

İşverenlerin ve vatandaşların SGK’ya olan borçları 2020 Kasım tarihinde yürürlüğe konan “Torba Yasa” ile yapılandırılmıştı. Ancak, koronavirüsün yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle kısmi ve tam kapanmaların da etkisiyle çok sayıda işveren ve vatandaş ellerinde olmayan bu zorlu ortamda borçlarını zamanında ifa edememeleri nedeniyle haklarını kaybetti.

Diğer yandan kesinleşmiş SGK borçları dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz sonuçlanmamış olan borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla yeni düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu saiklerle hükûmet; geçtiğimiz günlerde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” adı altında yeni “Torba Kanun”u TBMM’ye intikal ettirdi.

 Söz konusu Torba Kanun’da belirtilen önceki Torba Kanun’da SGK borçlarını yapılandırmış ancak ödeme imkânı olmamış ayrıca bu kanundan sonra SGK’ya borçları olanların bu yapılandırmadan faydalanması öngörülmektedir. SGK uygulamasında çok sayıda statüde farklı sigortalılık ve uygulamalar olması nedeniyle çok sayıda okuyucumuz mevcut borçlarının yapılandırma kapsamında bulunup bulunmadığın sormaktadır. Okuyucularımızın sualleri tüm detayları ile bu yazımızda açıklığa kavuşturulmuştur.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BULUNAN PRİM BORÇLARI

2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

  • SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi,
  • 60/1-g kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri,
  • Sosyal güvenlik destek primlerinin tamamı,
  • Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile
  • Topluluk sigortası primi,

Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Ayrıca belirtilen primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor.

ASGARİ İŞÇİLİK BORÇ YAPILANDIRMASI

2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup bu tarihe kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

SGK İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER BORÇLAR

2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlerde yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırmanın son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen SGK idari para cezaları da yapılandırılacaktır. Diğer yandan Torba Kanun ile ayrıca;

  • Torba Kanun kapsamına giren ve 2021 yılı Nisan ayı/döneminden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
  • Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,
  •  Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
  • 2021 yılı Nisan ayı/döneminden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,
  •  2021 yılı Nisan ayı/dönemi öncesi tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; işverenlerin ve üçüncü şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri ile yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların (4/1-b) kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları yapılandırılabilecektir.

Değerli okurlarımız, SGK borçlarının yapılandırma şekilleri, başvuru esasları, avantajlar ve diğer tüm püf noktaları, izleyen yazılarımızda açıklanmaya devam edilecektir…

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 29.05.2021)

GÜNDEM