BASINDAN YAZILAR
Hangi Borçlara Yapılandırma Geliyor - MuhasebeTR

Hangi Borçlara Yapılandırma Geliyor

İş dünyasının beklenti ve talepleri doğrultusunda Ak Partili milletvekilleri tarafından verilen Kanun Teklifi ile başta vergi ve SGK alacakları olmak üzere kamuya olan borçlara yapılandırma geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi ve yakında genel kurulda görüşülecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin yasalaşması durumunda 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait kurumlar vergisi, gelir vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gümrük vergisi, trafik para cezaları ile yükseköğrenim kredilerine gibi birçok alacak için kapsamlı bir yapılandırma imkanı tanınacak.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yapılandırma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 10 milyar 22 milyon lira tutarında gelir vergisi, 25 milyar 571 milyon lira tutarında stopaj vergisi, 18 milyar 753 milyon lira tutarında kurumlar vergisi, 79 milyar 762 milyon liralık KDV, 14 milyar 754 milyon liralık ÖTV, 5 milyar 331 milyon liralık damga vergisi, 5 milyar 825 milyon liralık harçlar, 6 milyar 526 milyon liralık da MTV alacağı olmak üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizleri ile diğer alacaklarının da dahil edildiğinde toplam 244 milyar 581 milyon lira yapılandırma kapsamına giriyor.

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar da yapılandırılacak.

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarının yapılandırılarak ödenmesi mümkün olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılacak.

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları da yapılandırılıyor.

Diğer yapılandırma Yasalarında olduğu gibi Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan borçlar da yapılandırılıyor. Özellikle belirtelim ki düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışındadır.

Kanun kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile kanun kapsamındaki ecrimisillerden ihtilaflı olanlar da yapılandırılacak.

Belediye Gelirleri Kanunu'na göre vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ücret ve pay alacakları; Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi söz konusu tarih olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları; büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü" başlıklı maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021'den önce olduğu halde teklifin yasalaştığı tarihte ödenmemiş katı atık ücreti alacakları ile tüm bunlara bağlı fer'i alacakları yapılandırılacak.

Söz konusu Kanun teklifinin bir an önce yasalaşmasının önem arz ettiğini ve iş dünyasına nefes aldıracağını belirtelim.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 28.05.2021)

GÜNDEM