BASINDAN YAZILAR
Aşılamada Hangi Mesleklere Öncelik Verilsin - MuhasebeTR

Aşılamada Hangi Mesleklere Öncelik Verilsin

Tüm Dünya covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Halihazırda Brezilya, Meksika, Hindistan gibi ülkelerde ipin ucu kaçmış görünüyor.

Ülkemizde bu süreçte başta Sağlık çalışanları başta olmak üzere yiyecek-içecek, zincir market, bakkal-esnaf, kargo dağıtımı ve toplu taşıma gibi hizmet sektörü çalışanları ile bankacılık çalışanları çok ciddi bir özveride bulundular. Pandemi sürecinde riskli grupta yer aldılar.

Önceki güne kadar toplam yapılan aşı sayısının 27.856.891 adet olduğu görülüyor. Burada 1.doz uygulanan kişi sayısı 15.944.883 kişi ve 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 11.912.008 olarak açıklanmıştır. Sağlık çalışanları, turizm çalışanları, iş güvenliği uzmanları, avukatlar gibi bazı riskli meslek grupları öncelikli olarak aşılandı.

Sağlık Bakanımız Haziran ayı içerisinde 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ülkemize geleceğini ve 20 yaş üzeri herkesin aşılanacağı müjdesini verdi. Toplumda sık temas olanlara öncelik verilmesi çok doğru olacaktır. Banka çalışanları, garsonlar, bakkal-esnaf ve zincir mağaza çalışanları, sanayi ve fabrika çalışanları, mali müşavirler, kasiyerler, kargo dağıtıcıları ile servis ve toplu taşıma şoförlerinden başlanarak aşılama yapılmalıdır.

Gerçekten her gün yüzlerce kişiyle temas eden bu meslek gruplarının aşılanması toplum sağlığı açısından da önemlidir.

BEKLENEN TORBA YASA GELİYOR

Birkaç kez bu köşeden de dile getirdiğimiz ve matrah artırımı, stok ve kasa affı, SGK ve Vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre;

-30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:

-30 Nisan 2021 tarihinden önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı.

-2021 yılına ilişkin 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları.

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021'e kadar yapılabilecek ve daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi 2'şer aylık dönemler itibarıyla 18 eşit taksit ve 36 ay olacak. Kamuoyu beklentisinin, hem cari ayı ödeme ve hem de her ay vergi-SGK yapılandırma taksiti ödemesinin zorluğundan olayı taksit sayısının artırılması yönünde (en azından 30 taksit ve 60 ay) olduğunu belirtmeliyim. İlk taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere uygulanacak. Yine başvurunun da 2021 yılı sonuna kadar tanınmasının faydalı olacağı görüşündeyim. Peşin ödememede, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak yapılan hesaplanan faizin yüzde 90'ından vazgeçilecek.

Piyasanın en fazla beklediği Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırmaya ilişkin düzenleme ile bir çok işveren hem kamuya kaynak sağlayacak hem de denetime karşı adeta sigorta/kasko yaptırmış olacak. Artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak. Ancak matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

Kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle ve beyan edilen tutarlar üzerinden önceki düzenlemelerde yüzde 5 oranında vergi ödeyerek kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Burada yüzde 5 yerine daha önceki düzenlemede olduğu gibi yüzde 3 olarak düzeltme fırsatı verilmesi uygun olacaktır.

Uzun zamandır beklenen ve bizim de birkaç kez köşemizde dile getirdiğimiz bu düzenlemeler hem vatandaşı ve hem de devleti memnun edecek.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 25.05.2021)

GÜNDEM