BASINDAN YAZILAR
E-Devlet İşyeri NACE Değişiklik Talep Ekranı Açılmıştır - MuhasebeTR

E-Devlet İşyeri NACE Değişiklik Talep Ekranı Açılmıştır

Bilindiği üzere son dönemlerde pandemi sebebiyle yaşanan kapanma tedbirlerine bağlı olarak SGK tarafından sağlanan prim destekleri ve İŞKUR desteklerinde işyeri NACE kodu belirleyici olmaktadır.

NACE kodu, Dünya standartlarında istatiksel veri elde edilmesini sağlayan, işyerinin ekonomik faaliyetlere bağlı olarak vergi levhasında yer alan ana faaliyet alanı ve bununla bağlantılı işyeri tehlike sınıfını belirten altı haneli bir koddur. 03.06.2012 tarihli ve 28312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile NACE kodunun belirlenmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmaktadır. SGK, işyeri açılışında vergi levhasında yer alan NACE koduna göre işlem tesis etmektedir.

Yapılan iş ile veya vergi levhasında bulunan kod ile herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, e-bildirge şifreleri ile e-bildirge V1 sistemi üzerinden müracaat işlemleri yapılmakta iken, son gelişmeler ışığında online olarak e-devlet üzerinden müracaat yapılabilmektedir. Başvurunun ardından NACE kodu değişikliği talebine ilişkin dilekçe oluşturulması ve gerekli evrakların dilekçe ekine eklenerek bağlı bulunulan sosyal güvenlik müdürlüğüne/merkezine iletilmesi ile NACE kodu değişikliği yapılabilecektir.

(Kaynak: bdo.com.tr BDO Türkiye | 17.05.2021)

GÜNDEM