BASINDAN YAZILAR
Emeklilik Yazısıyla Tazminat Alanlar Dikkat! - MuhasebeTR

Emeklilik Yazısıyla Tazminat Alanlar Dikkat!

3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe girebilir miyim? 60 yaşımı beklemem mi gerekir? Tekrar işe başlayıp normal primi doldurabilir miyim? Y.ARSLAN
İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.
Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa, Yargıtay karar verirken 'başka bir işe girmek için mi kıdem tazminatı istendiği, yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi talep edildiği' kriterine bakacaktır. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın sakıncası yok ama SGK'dan alınacak belgenin bir örneği SGK dosyanızda olacağından ikinci bir kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız.
Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 17.05.2021)

GÜNDEM