BASINDAN YAZILAR
Bu Cuma Gününden Sonra Fırsat Kaçıyor! - MuhasebeTR

Bu Cuma Gününden Sonra Fırsat Kaçıyor!

"Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile öngörülen fırsatlar genel sağlık sigortası sigortalıları için hâlen devam etmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere işsizler, kaçak sigortalı çalışanlar, hiçbir işte çalışmayanlar, üniversite mezunu işsizler, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışmayanlar ile hiçbir sigortalılığı bulunmayıp sağlık harcamalarını kendi cebinden karşılayanlar ile diğer tüm sosyal güvenliği olmayan vatandaşlar, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi ve genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Ancak hâlen bu durumun farkında olmayan ve her ay hanesine (asgari ücrete bağlı olarak değişen 2021 yılı için) 107,33 TL borç ve borca ait gecikme zammı ile cezası uygulanan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Hâl böyle iken belirtilen kişilerin yüklü miktarda birikmiş genel sağlık sigortası borcu bulunmaktadır.

BU CUMA GÜNÜNÜ GEÇİRMEYİN!

“Torba Kanun”la birlikte 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021 tarihi yani bu cuma gününe kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tekrar hatırlatalım asıl borçtan ziyade borca uygulanmakta olan gecikme cezası ve zammı yüklü miktarda borcu katlamaktadır. Bu nedenle borç aslının ödenmesi hâlinde büyük avantaj elde edilecektir.

Genel olarak primlerini kendi ödeyenlerce, e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebilmektedir. Ancak kapsamda bulunan kişilerin genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır. Bu kişilerin otomatik olarak borçları yapılandırıldığından, otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenip takip etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 25 YAŞINA KADAR MUAF

Lise mezunu gençler 20, üniversite mezunu gençler ise 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın 60/c-1 dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır. Belirtilen sürelerden önce haklarında genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmeyecektir.

PART-TİME ÇALIŞANLARIN DURUMU

Daha önceden part-time (Kısmi süreli ve çağrı üzerine) çalışanlar ile çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan saat ücretli çalışanlardan 20 gün ve altı sürelerde çalışanlar eksik günlerine ait sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlarken, 26.03.2020 tarihinde yayınlanan ve 7226 sayılı Kanun ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürülmüştür.

Öte yandan ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırılmıştır.

Aynı zamanda bu kişiler için şöyle bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler yani part-time çalışanlar ile “7- Puantaj” eksik gün seçeneği ile bildirilenler eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde iseler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular.

NAKDÎ ÜCRET DESTEĞİ İLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR

İşsizlik gerek ücretsiz izin nakdî ücret desteği alanlardan sigortalı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların, primleri işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olunduğundan bu sürelerde haklarında genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmeyecektir.

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ödenek alınan bu sürelerde ayrıca genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 28.04.2021)

GÜNDEM