BASINDAN YAZILAR
Çalışma Hayatını Değiştirecek Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı! - MuhasebeTR

Çalışma Hayatını Değiştirecek Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı!

İşçi işveren herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Nakdi ücret desteği, prim muafiyeti, geriye dönük işveren teşvikleri. Teşviklerden yararlanmamış işletmeler için son 5 gün…

Çalışma hayatına yeniden şekil verecek olan Torba Kanun 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İSTİRAHAT RAPORLARI KAOSUNA ÇÖZÜM BULUNDU

Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin uygulamalarının planlanandan oldukça uzun sürmesi nedeniyle geçici iş göremezlik ve analık istirahat ödemelerinde mağduriyetler oluşmaya başlamıştı. Bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek için 5510 sayılı Kanunda değişiklikler yapıldı.

Söz konusu değişikliklerle;- Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabıyla ilgili, istirahatin başladığı tarihten önceki son bir yıl içindeki son 3 aylık dönem yerine 12 aylık dönemin tamamı dikkate alınacak.

Ayrıca son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara ödenecek olan ödenecek olan günlük kazancın, istirahatin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç tutarının iki katını geçmeyecek.

HACİZLİ MALLAR İNTERNETTEN SATILACAK

Yayımlanan Torba Kanunla 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen malların tanınmış internet sitelerinden satışına onay verildi. Önceden haczedilen mallar sadece ihale yöntemiyle satılmaktaydı, artık tanınmış internet sitelerinde ilan oluşturulacak ve satılacak.Bu düzenleme ile hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller açık artırma ile elektronik ortamda satılabilecek, satıştan daha çok kişi haberdar olacak, açık artırmaya katılım en üst düzeye çıkarılacak ve malın gerçek değerinde satılması sağlanacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE SİGORTA PRİMİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ!

Meclise sunulduğu ilk günden itibaren Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nakdi ücret desteği verileceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanımızın verdiği söz yerine getirildi ve sektör kapsamı arttırılarak Nakdi Ücret Desteği uygulaması devam ettirildi.

Paket kapsamına; İnternet kafelerin faaliyetleri, Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri, Bilardo salonlarının faaliyetleri, Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, Oyun makinelerinin işletilmesi, Güzellik salonlarının faaliyetleri, Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri, Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri, Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.

İşyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen, başka bir ifadeyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek.

Ayrıca yine aynı sektörler olmak üzere 2021 Mart ayında kuruma bildirdikleri personellere ilişkin Nisan ve Mayıs aylarına ait sigorta primlerinin fondan karşılanması kararlaştırılmıştır. Borcu olan işletmeler bu destekten 6183 yapılandırması yaparak da faydalanabilecekler.

2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacak.

GERİYE DÖNÜK İŞVEREN TEŞVİKLERİ 30 NİSAN 2021’DE BİTİYOR!

İşverenlere sunulan sigorta prim teşviklerinden faydalanamadığı dönemlere ilişkin süreleri belge türü değişikliği ve ek-iptal bildirge yoluyla geriye dönük faydalanmaları sağlanmaktaydı.Bu teşvikleri zamanında uygulamayan işletmeler geriye dönük yapılan bu işlemlerle milyonlarca lira teşvik aldı. 2018 Yılında yapılan düzenleme ile bu teşviklerin geriye dönük sadece 6 aya kadar yapılması kararlaştırılmıştı.

Yayımlanan Torba Kanun ile geriye yönelik sigorta primi teşviklerinden yararlanma hak ve işlemleri 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle tamamen kaldırılacak.Teşviklerden yararlanmamış işletmeler için son 5 gün…

(Kaynak: Mert Nayır / Gazete Vatan | 27.04.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM