BASINDAN YAZILAR
Kurumlar Vergisi Oranı Yüzde 25 Artırıldı… - MuhasebeTR

Kurumlar Vergisi Oranı Yüzde 25 Artırıldı…

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bu kanun ile yapılan düzenlemelerden en önemlisi; 2018-2019 ve 2020 yıllarında kanun ile belirlenmiş Kurumlar Vergisi oranının %20 yerine, 3 yıllık bir süre için %22 uygulandıktan sonra, 01.01.2021'den itibaren %20 olarak uygulanması beklenirken; %25 oranında zam yapılarak, 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 olarak belirlenmesidir. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi oranı değişikliği; 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere, 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre, 17.05.2021 tarihine kadar beyan edilip, ödenmesi gereken 2021/1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında; Kurumlar Vergisi oranı %20, daha sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacak.

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alındığından, yılın sonunda tüm yıl %25 oranında vergilendirilmiş olacak.

ORAN ARTIŞININ NEDENİ: BÜTÇE AÇIĞI

Sürekli okuyucularım hemen hatırlayacaktır. Yaklaşık iki ay önce, bir kanun teklifi medyaya servis edildi. Bu teklifte; Kurumlar Vergisi mükellefleri için 2020, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanmak üzere, kâr payı tevkifatına mahsuben ön ödeme alınması uygulaması getirilmek isteniyordu. Gelen tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçilerek, Kurumlar Vergisi oranı 2021 ve 2022 hesap dönemleri için artırılarak konu kapatılmış oldu.

Bu arada 2017 yılını da hatırlatmak isterim. 2017 yılında dönemin Maliye Bakanı, İrlanda ve Bulgaristan örneklerini vererek, Türkiye'de de Kurumlar Vergisi oranının %12 ila %16 aralığına çekilebileceğinden bahsetmişti. Bu açıklamadan 3 ay sonra, %20 olan Kurumlar Vergisi oranı 3 yıllık bir süre için %22'ye çıkartılmıştı.

Bu oran artışından önce 2017 yılında 58 milyar TL olan kurumlar vergisi tahsilat rakamı, 2018 ve 2019 yıllarında 78 milyar TL'ye çıktı. 2020 yılında ise, Kurumlar Vergisi tahsilat rakamı yılı 105 milyar TL ile kapattı. 2021 yılı bütçe Kurumlar Vergisi tahsilat hedefi ise, 105 milyar 174 milyon TL olarak belirlendi.

Türk vergi sistemi içinde yer alan ve yaklaşık 860.000 mükellefi olan Kurumlar Vergisi'nden elde edilen tahsilat 5 yıl içinde; her 100 TL verginin 9 TL'si iken, artık 15 TL'ye yükselmiştir.

Bütçe ilk 3 ayda Merkez Bankası'ndan aktarılan 31 milyar 686 milyon TL'ye ve vergi tahsilatında bütçede öngörülen %10.8'lik artışın çok üzerinde yani %44.9‘luk tahsilat artışına rağmen, 22 milyar 780 milyon TL fazla vermiştir. İktidar, 2021 yılı için öngörülen bütçe açığı rakamı olan 244 milyar 993 milyon TL'nin üzerinde bütçe açığı vermemek için, kurumlar vergisi oranını yükselterek işe başladı.

KURUMLAR VERGİSİ 400 ŞİRKETİN ÜSTÜNDE

Dünyada Kurumlar Vergisi oranlarında indirim rüzgârları eserken, 2021 yılında %25'lik yeni oranla birlikte %15 kâr payı tevkifat oranını da dikkate aldığımızda; Kurumlar Vergisi yükü %40 seviyesine çıkmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 hesap dönemi en çok vergi ödeyen Kurumlar Vergisi mükellef sıralamasına baktığımızda; Kurumlar Vergisi'nde ilk on mükellefin toplam Kurumlar Vergisi'nin %34.5'ini, ilk 100 mükellefin %55'ini ödediğini görüyoruz.

Kurumlar Vergisi ödeyen mükelleflerin yapısına baktığımızda ise; Merkez Bankası başta olmak üzere bankalar, finans şirketleri, sistem içinde yer alan sanayi kuruluşları ve sigorta şirketlerinden oluştuğunu görüyoruz.

Bu çarpık yapı nedeniyle Kurumlar Vergisi'nde oran artışı yapıldığında; vergi tahsilatı da yükseliyor ama günün sonunda 860.000 Kurumlar Vergisi mükellefi olmasına rağmen, verginin neredeyse tamamını 400 şirket ödüyor.

Ülkemizde binlerce Kurumlar Vergisi mükellefi var. Bunların %60'ı zarar beyan ediyor, %39'luk kısım ise yanında çalıştırdığı asgari ücretlinin bir yılda ödediği vergiyi bile ödemiyor. Şirket ortakları şirketlerinden maaş ya da huzur hakkı almıyor ve şirketler kâr elde etmedikleri için, kâr dağıtmıyor. Buna rağmen, şirket ortakları “gül gibi geçinip“ gidiyor. Devlet otoritesi, değirmenin suyunun nereden geldiğini sormuyor, soramıyor. Bu nedenle de sistemin dışına çıkma şansı olmayan kurumsal işletmeler, vergi ödemeyen diğer Kurumlar Vergisi mükelleflerinin de yüklerini taşımak zorunda kalıyor.

“Kurumlar Vergisi oranı %20, ama biz bunu 5 sene artırımlı uygulamak zorunda kaldık“ masallarına kanmayan yerli ve yabancı yatırımcı ilk fırsatta ülkeyi terk edince; ah vah edip, ağlamayacaksınız.

“Kendim ettim kendim buldum” şarkısını söyleyebilirsiniz.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 26.04.2021)

GÜNDEM