BASINDAN YAZILAR
Annelik Ödenek ve Süt Parasına Da Sahtecilik Bulaştırıyorlar! - MuhasebeTR

Annelik Ödenek ve Süt Parasına Da Sahtecilik Bulaştırıyorlar!

Kutsal olan anneliğin ve melekler kadar saf ve masum olan bebeklerin sahteciliğe nasıl alet edilebileceğini ilk bakışta sizlerin de inanmakta zorlandığınızı duyar gibiyim. Ama maalesef bu durum da aleni bir gerçek. Hem de hatırı sayılır sayıda sahteciliğe bulaşanlar var...

SGK, gerçekten sigortalı olan anne adaylarını gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hâli ile ilgili rahatsızlık ve engellilik hâllerini analık hâli olarak kabul etmekte ve bu süre zarfında annelere çalışmadıkları her gün için para (iş göremezlik ödeneği) vermektedir. Ayrıca her türlü sağlık ve doğum masraflarının SGK tarafından karşılanmasının yanı sıra bebeğe süt vermek için bebek doğunca emzirme (süt parası) ödeneği verilmesi de söz konusu olmaktadır.

SGK’nın doğuma bağlı olarak vermekte olduğu bu yardımlardan haksız yere faydalanmak için maalesef çok sayıda anne sigortalı olarak fiilen çalışmadığı hâlde doğumdan önce sahtecilik yaparak daha açık bir ifade ile gerçekte çalışmadığı hâlde, işçi olmadığı hâlde bir iş yerinden kendini sahte sigortalı göstermektedir.

Dolayısıyla bu kişiler SGK’yı dolandırarak milyonlarca emekçinin primleri ile karşılanan iş göremezlik ödeneğini ve süt parasını hak etmediği hâlde almaktadır!

SAHTECİLİĞE KARŞI "TORBA YASA"YLA TEDBİR ALINACAK! 

Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne doğum parası (geçici iş göremezlik ödeneği) ödenebilmesi için;

  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  • Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,
  • İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,
  • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

Şartlarının tamamını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu şartlardan doğum önceki 1 yıl içinde gereken 90 güne göre SGK ödenek miktarını belirlemektedir. Bunu bilen uyanıklar, SGK’dan yüksek ödenek almak için bu sürelerde yüksek kazanç beyan etmektedir.

Hâlen TBMM’de görüşülmekte olan "Torba Kanun"da analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 ayın tamamının dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması söz konusudur.

Bu düzenleme ile analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

DENETMENLER TAKİPTE

SGK, özellikle daha önceden hiçbir sigortalılığı olmayan ancak haksız yere belirtilen yardımları almak için ilk defa doğumdan önceki bir yıl içinde sırf gerekli şartları sağlamak için SGK’ya sigortalı bildirilen anne adaylarını takibe almaktadır. Sahte sigortalı şüphesi olanlar ile haklarında ihbar olanları Sosyal Güvenlik Denetmenleri teftiş etmektedir.

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin yaptığı teftişler sonucunda tespit ettikleri sahteciliğe karışan sahte sigortalı annelere yapılan tüm ödemeler ve masraflar gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınmasını rapor etmektedir.

Sahtecilik yapanların ayrıca sigortalılıkları iptal edilerek ödenen primleri iade edilmemektedir.

Diğer yandan sahte sigorta yaparak SGK’yı dolandıran bu anneler hakkında Türk Ceza Kanunu açısından müeyyideler uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimler yapılmaktadır.

TEŞVİK VE DESTEKLERE İPTAL

Sosyal Güvenlik Denetmenleri sahtecilik vakalarına karışan iş yerinin muhasebe kayıt ve belgelerini teftiş etmekte, ilgililerin ifadelerini almakta gerekmesi hâlinde çevresel soruşturma yapmaktadır. Denetimler sonucunda kayıt ve belge geçersizliği nedeniyle yüklü miktarda idari para cezası uygulamaktadır.

Diğer yandan SGK, bilerek veya bilmeyerek iş yerinden hizmet akdine göre fiilen çalışmadığı hâlde sırf doğum ve sağlık yardımlarından faydalanması için sahte sigorta yaptıran iş yerlerinin yüklü miktardaki teşviklerini iptal etmektedir. Ayrıca iş yeri sahip ve ortakları ile yetkilileri hakkında sahte sigortalılıktan dolayı Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktadır.

Özellikle sahte sigortalılık için kurulmuş olan iş yerlerinden organize bir şekilde sahte sigortalılık suçuna karışanlar, hapis cezasına çarptırılıp hürriyetlerinden de mahrum kalabilmektedir.

         ***

“Hatalarım orijinal olmalı. Eğer öncekilerin tekrarı ise, hiçbir ders çıkarmamışım demektir.” P. COELHO

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 21.04.2021)

GÜNDEM