BASINDAN YAZILAR
İşveren ‘Maaşları Düşürdüm’ Diyemez - MuhasebeTR

İşveren ‘Maaşları Düşürdüm’ Diyemez

İşveren 'Maaşlarınızı düşürdüm, asgari ücret yaptım. Bir süre böyle ödeme yapacağım' diyebilir mi? S. ALTIN
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin sözleşmeleri feshedilemez..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 17.04.2021)

GÜNDEM