BASINDAN YAZILAR
Artık Devamsızlık Yapanla Hırsızlık Yapan Ayrışacak - MuhasebeTR

Artık Devamsızlık Yapanla Hırsızlık Yapan Ayrışacak

İşten çıkarmanın yasaklandığı pandemi döneminde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri sebep göstererek yasağı delmesiyle gündeme gelen Kod-29'la ilgili olarak SGK geçen hafta bir düzenleme yaptı.

Yapılan düzenlemenin iyi niyetli olmayan işverenin haksız işten çıkarmalarını önleme kabiliyeti olmasa da iki mağduriyetten birini ortadan kaldırmış olması olumlu bir gelişme olarak algılandı.

Çalışanın iki tür mağduriyeti söz konusuydu.

Biri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere bağlı haklı nedenle fesih hakkını kötü niyetli olarak çok rahat kullanabilmesi, diğeri ise devamsızlık yapan ile tacizci ve hırsızlık yapanın aynı kodla fişlenmesiydi.

★★★

Kod-29, iş sözleşmesinin “işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenlerle feshi” halinde SGK'ya yapılan “işten ayrılış nedeni”ne ilişkin bildirimin kodu.

İşverene, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı veren “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde yer almakta olup, mazeretsiz işe gelmemek, işe girerken verilen yanlış bilgilerle işvereni yanıltmak, görev ihmali gibi hallerin yanı sıra hırsızlık, cinsel taciz, sataşma, küfür, uyuşturucu kullanımı gibi halleri de içeriyor.

İş sözleşmesinin, birbirinden tamamen farklı bu hallerden herhangi birine bağlı olarak sona erdirilmesi halinde de SGK'ya işten çıkış bildirimi 29 nolu Kod (Kod-29) ile yapılıyordu.

İş sözleşmesi “devamsızlık” nedeniyle feshedilen çalışan ile “hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı” gibi nedenlerle feshedilen çalışanın bildiriminin aynı kodla yapılması, iş başvurularında çalışanların mağduriyetine neden oluyor, gerçek fesih nedeninin izahında sıkıntı yaşanıyordu.

★★★

SGK yayımladığı 2021/9 sayılı Genelge ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinin her biri için ayrı kod belirledi. Artık iş sözleşmesi mazeretsiz devamsızlık nedeniyle sona erdirilen ile hırsızlık ya da taciz nedeniyle sona erdirilenin bildirimi farklı kodlarla yapılacak.

Örneğin, iş sözleşmesi izin almaksızın işine devam etmemesi nedeniyle işveren tarafından sonlandırılan çalışanın işten çıkış bildirimi Kod-48, iş sözleşmesi cinsel taciz nedeniyle sonlandırılanın bildirimi Kod-44, hırsızlık nedeniyle sonlandırılanın bildirimi Kod-46 ile yapılacak.

★★★

Yapılan düzenleme ile iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle sona erdirilen ile hırsızlık ya da taciz nedeniyle sona erdirilenin aynı kodla fişlenmesinin yarattığı mağduriyet ortadan kaldırılmış oldu.

Şimdi asıl yapılması gereken, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere bağlı haklı nedenle fesih hakkını kötü niyetli olarak çok rahat kullanabilmesinin önlemesine yönelik yasal düzenlemenin yapılması.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 17.04.2021)

GÜNDEM