BASINDAN YAZILAR
Ücret Alarak, İşbaşında 335 Bin Kişi Meslek Deneyimi Kazandı - MuhasebeTR

Ücret Alarak, İşbaşında 335 Bin Kişi Meslek Deneyimi Kazandı

En son yayımlanan TÜİK rakamlarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %38,5 seviyesinde gerçekleşti. Görüldüğü üzere gençlerde işsizlik oranı genel işsizlik oranından çok fazla. Keza iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler hep iş tecrübesi ve mesleki deneyim şartı ile karşılaşıyor. Keza iş piyasasına yeni girecek olan gençlerin iş başvurusunda en önemli handikaplarından biri de tecrübe şartının aranmasıdır.

Diğer yandan işverenler için de kalifiye ve deneyimli çalışan bulmak en önemli problemlerden biri. İşte bu problemlere çözüm bulmak amacıyla Türkiye İş Kurumu tarafından “İşbaşı Eğitim Programları” uygulanmaktadır. Program hem gençler için hem de işverenler için çok avantajlı.

MESLEKİ DENEYİM KAZANMAK İÇİN ÇOK CAZİP

İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı iş yerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve/veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programları ile kişinin iş gücü piyasasına uyumunu, rekabet edebilirliğini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmaktadır. İşbaşı eğitim programı, katılımcının deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Böylelikle katılımcıların işgücü piyasasına uyumu; işverenin ise katılımcının özelliklerini ve yeteneklerini yakından görmesi sağlanmaktadır. 

GEÇEN SENE FAYDALANANLARIN SAYISI 335 BİNİ AŞTI

2020 yılında işbaşı eğitim programlarından 177.318’i erkek, 158.443’ü kadın olmak üzere toplam 335.761 kişi yararlanmıştır. 2020 yılında işbaşı eğitim programlarına katılan katılımcılara 89,40 TL (öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlara 44,07 TL) zaruri gider ödemesi yapılmış, ayrıca Genel Sağlık Sigorta Primleri ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır.

Tablo 2020 Yılı İşbaşı Eğitim Programından Yararlananların Öğrenim Durumları

2020 yılında işbaşı eğitim programlarından yararlananların %71’ini ilköğretim ve ortaöğretim mezunları oluşturmuştur. İşbaşı Eğitim Programından yararlanan ön lisans, lisans ve üzeri mezunların oranı ise %26’dır. İşbaşı eğitim programı diğer kurs ve programlara göre üniversite mezunlarının en fazla yararlandığı programlardan biridir.

         ***

"Geçmişin tehlikesi esir olmaktı. Geleceğin tehlikesi ise robot olmak!” Erich Fromm

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 17.04.2021)

GÜNDEM