BASINDAN YAZILAR
Meşhur KOD-29 Yerine Artık KOD 42-50 İşaretlenecek! - MuhasebeTR

Meşhur KOD-29 Yerine Artık KOD 42-50 İşaretlenecek!

Çalışanların işten çıkışı, işverenleri tarafından işten ayrıldıkları tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle e-Sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.

Belirtilen bildirgeler SGK’ya gönderilirken işverenler tarafından işçinin neden işten çıktığı veya çıkarıldığını gösteren kodların yazılması gerekmektedir. Bahse konu kodlar nedeniyle özelikle işten çıkarma yasağının uygulandığı dönemde aynı zamanda işten çıkarma yasağının da etkisiyle para cezalarından kurtulmak isteyen çok sayıda işverenin KOD-29’u işaretleyerek mağdur ettiği çok sayıda işçi okurumuzun yaşadığı mağduriyetleri bu köşemizden tüm toplumun gündemine getirmiştik.

Nihayet konuyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Artık ilgili ilgisiz herkesin çok yakından duyduğu KOD-29 yerine yeni kodlar yürürlüğe kondu. Bu müjdeyi siz değerli okuyucularımızla paylaştıktan sonra yeni uygulamanın ayrıntılarını bu yazımızda irdelemeye çalışacağız.

KOD-29 genel nitelikte olmaktan çıkarıldı

17 Mart 2021 tarihli yazımızda KOD-29 olarak bilinen “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” başlığı altında hangi hâllerin bulunduğu iş kanunumuzda tek tek sayıldığını ve bu hâlleri yazımızda yer vermiştik. Aynı yazımızda KOD-29’da işten çıkarma sebebi olarak genel nitelikte olmak üzere; “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak yer aldığını, hâl böyle iken bu başlık altında yer alan hâllerden hangisi sebebiyle çıkarıldığının anlaşılmadığını bu nedenle de işçilerin sıkıntı yaşadığını dile getirmiştik.

SGK da tam bu husustan hareketle genel nitelikteki KOD-29 olarak bilinen İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve bunun yerine daha özel nitelikteki başka bir anlatımla işçinin hangi husus nedeni işten çıkarıldığı net olarak ortaya koyacak şekilde KOD-41’den -50’ye kadar devam eden yeni kodları yürürlüğe koymuştur.

    Yürürlüğe konan yeni kodlar

“Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır.” Goethe

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 09.04.2021)

GÜNDEM