BASINDAN YAZILAR
Eksik Yatan Primler Talep Edilebilir Mi? - MuhasebeTR

Eksik Yatan Primler Talep Edilebilir Mi?

Haziran 2020-Şubat 2021 döneminde kısa çalışma ödeneğinden faydalandım. SGK primlerim her ay 20 gün olarak ödendi. Maaşımın 1/3 kısmını devletten aldım. Kesintim olmadı. Fakat bu süre zarfında kısa çalışma dolayısıyla aylık 10 gün çalışmama gibi bir durum söz konusu olmadı. Normal mesailerime riayet ettim. Bunu hem mail hem de kişiler ile belgeleyebiliyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? İşten çıkarken her ay eksik yatan günleri talep edebilir miyim? İsmi saklı

İşverenin kısa çalışma kapsamındaki işçiyi tam süreli çalıştırması, diğer bir deyişle İŞKUR'a bildirilen kısa çalışma süresinin üzerinde fiili çalışma yaptırılması yasaya aykırı. Bu durumun tespiti halinde de yersiz ödenen kısa çalışma ödeneklerinin işverenden faizi ile birlikte tahsili söz konusu. Ancak sizin de yaşamış olduğunuz yasaya aykırı bu durum, maalesef kısa çalışma uygulanan birçok işyerinde uygulandı. Tam süreli çalışılmasına rağmen ücret giderlerini düşürmek amacıyla işyerinde kısa çalışma uygulanıyormuş gibi işlem yapan işyerleri oldu. Çalışanların ücret kayıpları işveren tarafından çeşitli adlar altında yapılan ödemelerle telafi edilse de prim günü açısından, kısa çalışma süreleri için prim ödenmediğinden prim günü eksiklikleri ortaya çıktı. Eksik yatan günlerden kastınız, eksik yatan SGK primleri ise bu primleri işverenden talep edemezsiniz. Ancak tam süreli çalışmanıza rağmen eksik bildirilen prim günlerinizi kazanmak için dava açabilirsiniz.

Ücretsiz izin ne zaman fesih sebebi sayılır?

Şirketimizde KÇÖ uygulaması 1 Nisan 2020 tarihinde başladı ve 31 Mart 2021 tarihinde sona erdi. İşten çıkarma yasağının süresi ise 17 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı. Personelimizin bir kısmına kendilerini ücretsiz izne çıkaracağımızı tebliğ etsek ancak ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyen personelimiz olursa izleyeceğimiz yol nasıl olmalı? Personel lehine kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar mı? İsmi saklı

İşveren, 31 Mart'ta sona eren kısa çalışma sonrası, çalışanlarını (bir kısmını) 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarabilir. Bunun için çalışanın onayının alınması gerekmiyor ve bu durum çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vermiyor. Sorunuzu, 17 Mayıs 2021'de işten çıkarma yasağının sona ermesi sonrası için değerlendirirsek, işten çıkarma yasağı sonrası ücretsiz izin ancak karşılıklı anlaşma yoluyla, çalışanın talebi ve işverenin kabulü ile mümkün olabilir. İşveren kendi iradesi ile çalışanın kabulü olmaksızın ücretsiz izne çıkaramaz. Çalışanın kabulü olmadan ücretsiz izne çıkarılması, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Lise mezunu gelir testi yaptırmak zorunda mı?

15 Ağustos 2002 doğumluyum. Henüz gelir testi yaptırmadım. Üniversiteye bu yıl mutlaka kayıt yaptıracağım. Adres değiştirerek asgari ücretin üçte birinin altına inebilirim. Yoksa kayıt tarihine kadar bekleyeyim mi? Zeynel Yıldırım

Lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek üzere, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. Siz de 20 yaşınızı dolduracağınız 15 Ağustos 2022 tarihine kadar, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmak suretiyle baba ya da anneniz üzerinden sağlık hizmeti alabileceğinizden, gelir testi yaptırmanıza gerek yok.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 07.04.2021)

GÜNDEM