BASINDAN YAZILAR
Şirket Ortağı Olanlar Dikkat! - MuhasebeTR

Şirket Ortağı Olanlar Dikkat!

Ankara'da plastik işi yapan bir limited şirketiz. Şirketimiz 3 ortaklı iken, geçen ay bir ortak daha aldık. Yeni ortağın sigortalılığı hakkında ne yapmalıyız?
5510 sayılı Kanun'a göre 'anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları' kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ- Kur) sigortalı sayılırlar. Bu kapsamda limited şirket ortaklarının da 4 (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları gerekir.
Limited şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurlukları bu kişileri tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu durumun, şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.
Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden 10 gün içinde kuruma bildirilmesi zorunludur..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 07.04.2021)

GÜNDEM