BASINDAN YAZILAR
SGK, Haksız Yere Yüksek Ödenek Almanın Önüne Geçecek! - MuhasebeTR

SGK, Haksız Yere Yüksek Ödenek Almanın Önüne Geçecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamamaları hâllerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödemektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası vakalarında iş kazasının olduğu tarihten, hastalık ve meslek hastalığı vakalarında iş göremezliğin başladığı tarihten, analık vakalarında ise doğumun olduğu tarihten itibaren ödenmektedir.

Özelikle hastalık ve analık hâllerinde yüksek ödenek almak için sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili 3 aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alındığı bilinen bir realitedir. Anneliğin ve henüz doğmamış bebeğin bile sahteciliğe alet edilmesi hakikaten ürkütücü bir sahtekârlıktır.

Türkiye gazetesindeki bu köşemizden daha önceden birçok kez kutsal olan anneliğin ve melekler kadar saf ve masum olan bebeklerin sahteciliğe nasıl alet edildiğini tüm kamuoyunun gündemine getirmiştik.

SGK, bu durumların önüne geçmek için TBMM’ye hükûmet tarafından yeni gönderilen Torba (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun ile değişikliğe gidecek. 

3 AY YERİNE 12 AYLIK BİLDİRİME GÖRE İSTİRAHAT PARASI VERİLECEK

Mevcut uygulamada hastalık hâlinde hastalığın olduğu tarihten ve analık vakalarında doğum tarihlerinden önceki 12 aydaki son 3 ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Görüldüğü üzere hesaplamalarda sadece belirtilen 3 aylık dönemde SGK bildirilen prime esas kazançlara göre rapor olarak bilinen ödenekler hesaplanmaktadır. Hâl böyle olunca anne adayları veya hastalar bu 3 aylık dönemde ne kadar yüksek kazanç bildiriminde bulunursa o kadar çok ödenek almaktadır.

Bahse konu "Torba Kanun"da hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 ayın tamamının dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması söz konusudur.

Bu düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

ANNELERE 16 HAFTAYI AŞKIN ÖDENEK VERİLMEKTE

Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne doğum parası (geçici iş göremezlik ödeneği) ödenmektedir.

Bu ödenekler için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması, istirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması ile istirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, şartlarının tamamının yerine getirmiş olması şartları aranmaktadır.

             ***

Son Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bugün

Mart ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Nisan 2021 tarihinde vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Mart Ayına İlişkin Nakdî Ücret Desteği

Nakdî Ücret Desteği ödemeleri, 9 Nisan’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

            ***

“Dalkavuklardan sakın! Onlar arı gibidir. Ağzında bal, kuyruğunda zehir taşır!” Hazreti Ali

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 05.04.2021)

GÜNDEM