BASINDAN YAZILAR
İş İnsanları Varlık Barışı İçin Güvence İstiyor - MuhasebeTR

İş İnsanları Varlık Barışı İçin Güvence İstiyor

Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi alınarak Türkiye’ye geri getirilmesini veya sisteme dahil edilmesini sağlayan önemli bir düzenleme.

Yararlananlara ciddi avantaj sağlıyor

Varlık barışı, sadece ülke ekonomimize katkı sağlamıyor, bundan yararlananlara da ciddi vergisel avantajlar sağlıyor. Bundan yararlananlar herhangi bir mali yüke katlanmadan veya düşük bir vergi ödemesi karşılığında işletmelerin mali yapısını düzeltiyor, belli başlı mali ve finansal sorunlarını çözüyor. Varlık barışı kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor, bildirilen tutarların ortaklara dağıtımı kar payı dağıtımı sayılmıyor ve stopaja tabi tutulmuyor vs.

Bize göre, bir babanın oğluna bile yapmayacağı bir şey!

Her varlığa ve değere ihtiyacımız var

Dün olduğu gibi bugünde yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Bunlar zaten ülkemizin parası, bizim kaynağımız.

Devletimiz Varlık Barışında oldukça ısrarlı

2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 Varlık Barışı düzenlemesi yapıldı. Bunları sıralarsak; 1’inci Varlık Barışı 2008 yılında 5811 sayılı Kanun, 2’nci Varlık Barışı 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 3’üncü Varlık Barışı 2013 yılında 6486 sayılı Kanun, 4’üncü Varlık Barışı 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 5’inci Varlık Barışı 2018 yılında 7143 sayılı Kanun, 6’ncı Varlık Barışı 2019 yılında 7186 sayılı Kanun (GVK geçici 90. Madde) ve 7’nci Varlık Barışı düzenlemesi ise 2020 yılında 7256 sayılı Kanun (GVK geçici 93. Madde) ile yapıldı.

Geçici 93. Maddede yer alan ve 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren vergisiz yeni Varlık Barışı düzenlemesi, herhangi bir uzatma olmadığı takdirde 30 Haziran 2021 tarihinde (bu tarih dahil) sona eriyor. Ancak, Cumhurbaşkanımızın, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Yani, Cumhurbaşkanımız, Varlık Barışı’nın süresini 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatabilir.

Cumhurbaşkanımız Varlık Barışı çağrısı yaptı, garanti verdi

Cumhurbaşkanımız, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde iş insanlarına yurt dışı Varlık Barışı’ndan yararlanma çağrısı yaparak garanti verdi ve bu konuda endişeye gerek olmadığını açıkladı. Söz konusu konuşma metninin ilgili bölümü şu şekilde:

"Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da, 30 Haziran'a kadar devam eden Varlık Barışı'ndan yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Herhangi bir endişeye gerek yok. Kesinlikle biz, kendilerinin bu noktada garantisiyiz.”

Kambiyo, bankacılık ve gümrük soruşturması - kovuşturması yapmama güvencesi de isteniyor

Sağladığı ciddi avantajlara rağmen, önceki varlık barışı düzenlemelerinden bir ikisi hariç beklenen başarı elde edilemedi. Bunun birkaç önemli nedeni var.

Bunlardan birisi ve hatta en önemlisi, vergili olmalarıydı. Oranlar düşüktü, ancak hiç kimse parasını ve diğer varlıklarını Türkiye’ye getirmek veya ülke içinde ise sisteme dahil etmek için bir vergi ödemek istemiyordu. Yeni Varlık Barışı bu kez vergisiz olarak düzenlendi, söz konusu eksiklik giderildi.

Bir diğeri ise; kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı yönünden soruşturma - kovuşturma yapmama güvencesi verilmemesi.

Yurt dışından ülkeye para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları getirme ve ülke içinde sisteme dahil etme konusu son derece hassas ve riskli. İnsanlara bu konuda her türlü güvence verilmeli. Ancak, son varlık barışı düzenlemelerinde vergi güvencesi dışında kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı açısından soruşturma ve kovuşturma yapmama güvencesi verilmedi. İnsanlar bu nedenle söz konusu uygulamalardan yararlanmadılar, yararlanmak isteyenler de son anda vazgeçti.

Bu nedenle, Varlık Barışından yararlanmak isteyenlere vergi güvencesi dışında kambiyo, bankacılık ve gümrük mevzuatı açısından soruşturma ve kovuşturma yapmama güvencesi de mutlaka verilmeli. Ancak, bu güvencenin sözle değil, GVK geçici 93. Maddede değişiklik yapılarak herkesi bağlayacak şekilde yasal ve hukuki olarak verilmesi şart!

Sadece haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya MASAK tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler bu güvence kapsamı dışında bırakılmalı.

Bu güvenceler yurtiçi ve yurtdışı Varlık Barışı’ndan yararlanmak isteyen iş insanları için oldukça önemli!

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 25.03.2021)

GÜNDEM