BASINDAN YAZILAR
Engelli Annesine Erken Emeklilik - MuhasebeTR

Engelli Annesine Erken Emeklilik

Yaşlılık aylığı talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunanların, 1.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Bu süreler emeklilik yaşından da indirilir. Ağır engelli çocuğu bulunan annelerin sigortalılıkta geçen hizmetlerine, dörtte bir oranında süre ilave edilmektedir.

Söz konusu indirimler kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi koşuluna bağlıdır. Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenir. Çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, Kanunun yürürlük tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaşından da indirilir.

HİZMET BİRLEŞTİRMEYLE YAŞLILIK AYLIĞI

İş hayatında kişiler farklı statülere göre çalışabilmektedir. Bu durumda her statünün emeklilik koşulları birbirinden farklı olduğu için emeklilik yaşı ve diğer şartlar farklılaşabilmektedir. Emeklilik hesaplamasında, kişinin 4/a'lı mı (SSK), 4/b'li mi (Bağ-Kur) yoksa 4/c 'li mi (Memur) olarak emekli olmasında son prim ödenen 7 yıla bakılmaktadır.

Burada son prim ödenen 2.520 gün içerisinde en fazla prim hangi statüye göre ödenmiş ise emeklilik koşulları bu statünün şartlarına göre belirlenmektedir. Son 7 yılda SSK prim ödemesi fazla olursa emekli aylığı bağlanması SSK koşullarına hesaplanacaktır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu şartlardan aylık bağlanır. 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalıların emekliliği için;

-İşe giriş tarihine göre değişen yaş şartını tamamlama,

-Belirli bir süre sigortalı olma,

-Belirli bir süre prim ödeme,

-Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve

-SGK'ya yazılı talepte bulunma şartları aranmaktadır.

Sigortalının birden çok Kanun kapsamında veya birden çok statüde sigorta prim ödemesi varsa 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği, primi ödenen son 7 yıl-2520 gün primlerine bakılır. Fazla olan sigorta statüsünden, eşitlik halinde son sigorta statüsünden yaşlılık aylığı bağlanır.

Emeklilikte sigortalıların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartının her üçünün de aynı anda sağlanması halinde emekli olunabiliyor. Bu şartlardan birisi bile eksik olsa emekli aylığı bağlanmaz. Örneğin, sigortalılık süresini ve yaşını doldurmuş bir kişinin emeklilik için gereken prim günü dolmamış ise (ya da yaşını bekliyorsa) emekli aylığı bağlanmaz.

BİRDEN FAZLA SSK NUMARASI OLANLARIN EMEKLİLİĞİ

Özellikle geçmiş yıllarda birden çok SSK numarası almış olanların emekliliklerinde ciddi sorunlar yaşandığı ve bazı sigorta gün ve primlerinin emekliliklerinde dikkate alınmadığı görülüyor.

SSK numarası ile TC Kimlik Numarası eşleştirilmemiş olan sigortalıların emeklilik öncesinde mutlaka SSK numara birleştirme ve SSK numarası ile TC Kimlik Numarası eşleştirme talebinde bulunmaları hak kayıplarını önleyeceği gibi emekli maaşının bağlanma süresini de kısaltacaktır.

Birden fazla SSK sicil sayılı olan sigortalıların emekliliklerinde hak kaybına uğramamaları için sicil numaralarını birleştirmeleri önem taşımaktadır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 23.03.2021)

GÜNDEM