BASINDAN YAZILAR
Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Son Durum - MuhasebeTR

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Son Durum

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde çalışılmayan süreler için çalışanlara üç ayı geçmemek üzere Kısa Çalışma Ödeneği ödeniyor ve nitekim de 2020 – 2021 yılları buna sahne oluyor.

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 2020 yılından beri uygulanan kısa çalışma ödeneği ise normal kısa çalışmadan biraz daha esnek koşullara sahip. Örneğin normal kısa çalışmada işsizlik ödeneğine müstehak olmada esas alınan son 120 günü sürekli olmak üzere son üç yılda en az 600 gün çalışmış olma kuralı değil son 60 günü sürekli olmak üzere son üç yılda en az 450 gün çalışılmış olması gerekiyor.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili bulunuyor.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri

Yıllar                                                         Bin TL

2005

10,57

2006

64,4

2007

22,05

2008

70,64

2009

162.506

2010

39.194

2011

4.244

2012

3.003

2013

824

2014

74

2015

304

2016

1.277

2017

760

2018

3.071

2019

181.809

2020

25.352.284

2021

4.249.856

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 2020 yılında 25.352.284.000 TL ödenirken, 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında toplam 4.249.856.000 TL ödendi.

Buna karşın covit-19 kapsamındaki kısa çalışma uygulaması yeni bir düzenleme yapılmazsa 31 Mart 2021’de sona eriyor. Bu kapsamda en son 18.02.2021 tarihli RG’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Mart 2021’e kadar uzatılmıştı.

Nakdi Ücret Desteği

2020 yılında pandemi gerekçesiyle işverenlere işçilerini üç ay süreyle resen ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmıştı. Bu üç aylık sürenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabileceği de 7244 sayılı Kanun ile yasalaşmıştı. İşte işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan 2020 yılında günlük 39,24 TL, 2021 yılında günlük 47,70 TL nakdi ücret desteği veriliyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı zamanda bu kapsamda GSS’den de yararlanabiliyorlar.

Nakdi ücret desteği en son 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri
         
 

2020

2021

Aylar Kişi Sayısı Ödeme Tutarı (Bin TL) Kişi Sayısı Ödeme Tutarı (Bin TL)
Ocak    

859.894

1.057.550

Şubat    

751.135

997.751

Mart        
Nisan

880.088

441.907

   
Mayıs

1.204.110

1.267.828

   
Haziran

1.235.859

1.130.612

   
Temmuz

812.643

784.494

   
Ağustos

736.815

788.910

   
Eylül

669.167

708.565

   
Ekim

604.254

629.937

   
Kasım

698.753

726.094

   
Aralık

701.411

747.316

   
Toplam  

7.225.663

 

2.055.301

(Kaynak: Şevket Tezel / Ali Tezel | 22.03.2021)

GÜNDEM