BASINDAN YAZILAR
Ekonomik Reform Paketi Üretim ve Sanayiyi Nasıl Etkileyecek - MuhasebeTR

Ekonomik Reform Paketi Üretim ve Sanayiyi Nasıl Etkileyecek

Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem konularından birisiydi ekonomik reform. Önceki gün iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren başlıkların öne çıkanlarını ve ilave olarak reel sektör tarafından talep edilen başlıkları yazmıştım.

Yazımdan sonra başta matrah artırımı, kasa ve stok affı, VUK 359, çek yasası düzenlemeleri, asgari ücrete kadar olan gelirden vergi alınmaması olmak üzere reel sektörü ilgilendiren önemli konuların da kapsama alınması yönünde okurlarımızın talepleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda kapsamlı bir reform paketinin yakın bir zamanda yasalaşmasını bekliyoruz. İşte ekonomik reform paketindeki diğer bazı önemli başlıklar;

· Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimi reform kapsamına alınacak.

· Kamu idarelerinde ve yerel yönetimlerde tasarrufa yönelik tedbirler alınacak. Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabilecek.

· Vergi Usul Kanunu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek.

· Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunlar reform kapsamında ele alınacak.

· Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçilecek.

· Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılacak.

· Esasında en önemli düzenlemelerden birisi de tarımla ilgili yapılması öngörülen reformlar olacak. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacak. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştirilecek, DİTAP projesi ile üreticinin pazarlama sorununa çözüm getirilecek. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı ortadan kaldıracak. Esasında bu köşede daha önce yazmış olduğum büyükşehirlerde kurulu büyük ölçekli lisanslı soğuk hava deposu, boylama ve paketleme tesislerinin yaygınlaştırılması ile hem çiftçi, hem vatandaş hem de meyve/sebze toptancılarının faydasına olacak. Gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasasının da bu çerçevede farklı bir bakış açısıyla ele alınması meyvecilikte yaşanan sorunları düşürülecek. Çiftçimizin alın teri ve emekle ürettiği ürünler, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile artık bu online platform üzerinden buluşabilecek.

· Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Bununla birlikte de sağlık sektöründe üretim ve Ar-Ge kapsamında önemli düzenlemeler olacak.

· Günümüzde çok stratejik ve önemli bir hale gelen yazılım sektörünü de kapsayacak şekilde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Bir milyon yazılımcı projesiyle de uyumlu bir karar hayata geçirilmiş olacak.

· Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atılacak.

· Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kurulacak.

· Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atılacak. Sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretilecek. Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri verilecek. Sanayicilerin en çok yakındığı kalifiye eleman bulamama sorununun çözümü için mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltilecek. Ayrıca bu eğitim kurumlarının dar gelirli bölgelere yapılması önemli avantaj sağlayacak.

Her şeyden önemlisi sayın Cumhurbaşkanımızın yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate alacakları yönündeki açıklaması oldu. Hem uygulamacılardan ve uzmanlardan, hem de reel sektörden gelen taleplerin de bu vesileyle dikkate alınacak olması sevindiricidir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 19.03.2021)

GÜNDEM