BASINDAN YAZILAR
Özürlü Aylığı Alanlara Sağlık Yardımı Kısıtlaması Var mı? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Özürlü Aylığı Alanlara Sağlık Yardımı Kısıtlaması Var mı? / Şevket Tezel

2022 sayılı Kanuna göre maaş almakta olan 40 yaşında engelli bir kızım var. Emekli Sandığı’ndan Emekli aylığı almaktayım. Kızım benim sağlık güvencemden dolayı Emekli Sandığı sağlık karnesini kullanıyor. Emekli Sandığı İzmir şubesi bir yazı göndererek 2022 sayılı Kanun 'a göre maaş aldığı için muhtaçlık durumunun sona ermiş olduğundan bahisle kızımın sağlık karnesini istiyor.

Emekli Sandığı ve TBMM’ne yazdığım dilekçeye verilen cevapta “Emekli Sandığı sağlık yardımından yararlananlara 2022 sayılı Kanun uyarınca maaş bağlanmayacağı veya bağlanan aylıkların kesileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır” diye cevap gelmiş bulunuyor.

Emekli Sandığı İzmir Şubesi “2022 sayılı Kanuna göre maaş alıyorsa, babasından dolayı Emekli Sandığı sağlık güvencesinde istifade edemez” diye ısrar ediyor.

2022 sayılı Kanuna göre maaş alan engelli kızım, baba veya annesinin Emekli Sandığı sağlık güvencesinden istifade edebilir mi? Yüzer KURTULUŞ/İZMİR

 

Sayın Okurum,

2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar Yeşil Kart hakkı kapsamında devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ediliyorlar. Siz sanırım engeli çocuğunuzun özel sektör sağlık kuruluşlarından da yararlanabilmesi için kendi tedavi yardımı hakkınız kapsamında sağlık yardımı almasını uygun bulduğunuzdan kendi üzerinizden sağlık karnesi çıkartmışsınız.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi ile 67 nci maddeleri uyarınca emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunuyor.

Sizin gibi diğer bir okurum Nurettin ASLAN da 18 yaşını geçmiş ve özürlü aylığı alan kız kardeşinin SSK emeklisi babasından dolayı tedavi yardımı alıp alamayacağını soruyor. Ona da cevabım aynıdır ve o da babasından dolayı SSK’dan sağlık yardımı alabilir. Zira aksi yönde bir hüküm yok.

Görevli memurca size salıklanan hususun kaynağı da bir yasaklamadan kaynaklanmıyor. Memur 2022 sayılı Yasa kapsamında özürlü aylığı alanların 3816 sayılı Yasa kapsamında yeşil kartla devlet hastanelerinden tedavi yardımı hakkı bulunduğundan bahisle onlara özel sağlık yardımından yararlanması gerektiğini düşündüğünden sizi oraya yönlendirmeye çalışmış anladığım kadarıyla. Yahut kızınızın adeta Emekli Sandığı kapsamında çalıştığı için Emekli Sandığı emeklisi babası veya annesinde dolayı aldığı yetim aylığının kesilmesi gereğine benzer şekilde sizden dolayı tedavi yardımından yaralanmaması gerektiğini düşünüyor olabilir.

Fakat ilgili idarenin göz ardı ettiği nokta Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alırken çalışmaya başlayan kız çocuğu bakmakla yükümlü olunmaktan çıkarken, engelli kız çocuğunuz bakmakla yükümlü olunmaktan çıkmıyor, çünkü bakıma muhtaçlıktan kurtulmuyor.

Kaldı ki kız çocukları malûl ve muhtaç olmasa dahi evlenmediği, çalışmadığı ve baktığınız sürece sizden dolayı tedavi yardımından yararlanabilir.

 

5510 sayılı Kanun bu konuda ne diyor?

Genel sağlığa ilişkin hükümlerinin 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörüldüğü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi edilen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre aylık alan kişilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Yasa ile öngörülen katılım paylarını önce kendileri tedavi oldukları yere ödemeleri, sonra da talepleri halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kendilerine ödedikleri bedelin geri verilmesi uygulamasını getiriyor.

Zaten 2022 sayılı Kanundan yararlanarak aylık alanların yeşil kartla tedavi olma hakları 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren iki yıl boyunca sürecek. Daha sonra onlar da diğer sigortalılar gibi Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olacaklar. Durum böyle ise de kızınızın bu haktan yoksun bırakılması halinde yasal haklarınızı aramada dayanak teşkil etmek üzere öncelikle Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu uygulamanın yasal dayanağını sormanızı öneririm.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Yılın İkinci Yarısında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında geçerli olacak memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayısının saptanmasından sonra bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatı da belli oldu: 2173,19 YTL. Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavanı memur aylık katsayısı ve taban aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Kıdem tazminatı tavanını, 1500 sabit göstergesinin, 8000 sabit ek göstergesinin ve 500 kıdem göstergesinin ayrı ayrı memur aylık katsayısıyla çarpımlarının toplamlarıyla bu toplama 9500 sabit göstergenin memur aylık katsayısıyla çarpımının yüzde 200’ü (iki katı) ile 1000 sabit sayısının taban aylık katsayısına çarpımlarının eklenmesinden oluşuyor. Memur aylık katsayısı değiştikçe kıdem tazminatı tavan rakamı da buna bağlı olarak değişiyor. 2173,19 YTL rakamı yılın ikinci ayında geçerli gibi gözükse de enflasyon artışı nedeniyle yıl içinde katsayı değişikliğine gidildiğinde kıdem tazminatı tavanı da tekrar değişime uğrayabilecek.

 

Bağ-Kur’dan Ölüm Aylığı Bin 800 Günle Mümkün Olabilir

Amcaoğlum 01.10.1986-26.11.1986 tarihleri arasında 56 gün SSK sigortalılığı, 17.08.2000'den, ölüm tarihi olan 03.12.2002 tarihine kadar; yani toplam 826 gün primi ödenmemiş Bağ-Kur'luluğu varken vefat etti. Ayrıca 18 ay (540 gün) askerlik süresi var. Netice itibarı ile 56 gün SSK, 826 gün Bağ-Kur, 540 gün askerlik süresi (56+826+540=1422 gün) ile mevcut borçları ödenerek emekli olabilir mi? Yardımcı olursanız ben çok sevineceğim; amcaoğlumun dul eşi ve yetim kalmış 2 çocuğu size minnettar kalacaklardır. Ahmet ÇETİNKAYA

 

Sayın Okurum,

Amcaoğlunuzun ölmeden önceki son prim dediği sosyal güvenlik kurumu Bağ-Kur olduğu için Bağ-Kur’un emeklilik koşullarına uyarak emekli olmak durumunda. Bağ-Kur’dan ölüm aylığı bağlanması için en az beş yıllık sigortalılık süresi ve bin 800 gün primli süre gerekiyor. Beş yıl tamam fakat gün sayısı yeterli olmadığı için bu haliyle ölüm aylığı bağlanamıyor. Ancak amcaoğlunuz 01.04.1994 tarihinden ölümüne kadar herhangi iki yılda tarımsal ürün üretip özel sektöre veya kamu sektörüne makbuz mukabili satmışsa bunu sigortalılığa dönüştürüp kalan 378 günü bununla sağlayabilir. Tabii bu arada askerliğini ve Bağ-Kur prim borcunu da ödemek zorunda.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 11.07.2008)

GÜNDEM